Till innehåll på sidan

Skatter – summor 2018

Totalsummor fördelat på kön och ålder i mnkr.

 

Inkomstskatt

Skatt på kapital-inkomster Fastighets-skatt, tomt Fastighets-avgift Kyrko- och begr. avgift Skatte-reduktioner Övrigt[2] Slutlig skatt
  Kommunal Statlig              
Samtliga[3]
726 550 60 517 84 738 654 14 624 19 635 271 605 13 237 770 121
20–64
596 756 53 010 50 792 410 9 451 15 697 253 766 11 727 601 284
–19
2 435 1 398 0 2 73 1 714 10 1 945
20–24
27 462 115 556 2 30 811 14 462 200 21 372
25–34
117 495 3 567 4 644 42 817 3 000 56 227 1 651 101 151
35–44
144 477 13 767 10 149 85 2 162 3 536 62 632 2 726 143 036
45–54
172 220 21 647 17 132 130 3 328 4 635 68 941 3 761 185 954
55–64
135 102 13 915 18 311 150 3 113 3 715 51 504 3 390 149 771
65–74
83 814 6 299 18 225 157 3 105 2 447 12 936 1 173 105 893
75–
43 545 1 207 15 323 86 2 066 1 419 3 189 327 60 999
Dödsbon
86 26 2 905 12 102 0 11 22 3 140
Kvinnor
308 527 15 745 28 563 230 6 671 8 815 123 795 4 170 303 774
20–64
255 282 14 283 14 870 153 4 364 7 139 115 963 3 755 236 794
–19
1 179 0 186 0 1 36 852 2 919
20–24
11 434 16 247 1 14 346 6 253 71 8 729
25–34
49 056 822 1 644 20 403 1 323 24 397 550 40 717
35–44
61 141 3 674 2 867 34 1 033 1 633 28 563 890 55 619
45–54
74 401 6 081 4 519 44 1 509 2 132 32 405 1 232 72 338
55–64
59 251 3 690 5 593 54 1 405 1 705 24 345 1 012 59 391
65–74
33 286 1 255 6 228 45 1 390 1 005 5 530 330 39 511
75–
18 781 206 7 280 31 916 635 1 451 82 26 549
Män
418 023 44 772 56 175 424 7 953 10 820 147 811 9 067 466 347
20–64
341 474 38 727 35 922 257 5 087 8 557 137 804 7 972 364 490
–19
1 256 1 212 0 1 36 862 8 1 025
20–24
16 028 98 310 1 16 465 8 209 129 12 643
25–34
68 439 2 744 3 000 23 414 1 676 31 831 1 100 60 434
35–44
83 337 10 093 7 281 51 1 129 1 903 34 068 1 835 87 417
45–54
97 820 15 566 12 614 86 1 819 2 503 36 537 2 529 113 616
55–64
75 850 10 226 12 718 96 1 708 2 010 27 159 2 378 90 380
65–74
50 528 5 044 11 997 112 1 714 1 442 7 407 842 66 382
75–
24 765 1 001 8 043 55 1 151 784 1 738 245 34 450
  1. De skatter som ingår i den slutliga skatten (exkl. allmän pensionsavgift).
  2. Övrigt är summan av egenavgifter och allmän löneavgift, särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, avkastningsskatt, särskild löneskatt på pensionskostnader samt expansionsfondsskatt.
  3. De som någon gång under 2018 var folkbokförda i riket och som har betalat skatt.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?