Till innehåll på sidan

Skattereduktion för ROT-arbete och hushållsarbete (RUT) 2018 efter beskattningsbar förvärvsinkomst

Personer 20- år som någon gång under 2018 var folkbokförda i riket

  Antal i befolkningen

ROT

RUT

Beskattningsbar förvärvsinkomst i tkr

  Andel i % Medelvärde (kr) för personer med reduktion Andel i % Medelvärde (kr) för personer med reduktion
Samtliga 20– år
8 146 071 12,1 9 286 11,8 5 219
0
652 561 0,7 6 907 0,8 4 499
1 kr–49
514 209 2,3 4 913 4,6 3 198
50–99
902 226 5,3 5 004 9,9 3 162
100–149
755 976 9,1 5 603 12,0 3 495
150–199
648 507 10,3 6 429 11,3 3 813
200–249
604 710 10,1 7 533 9,9 4 066
250–299
681 887 10,5 8 551 9,3 4 184
300–349
748 186 12,3 9 073 9,7 4 270
350–399
709 671 14,8 9 388 11,3 4 591
400–449
559 671 18,0 9 834 14,0 5 118
450–499
404 149 21,0 10 350 17,2 5 813
500–599
440 510 23,9 10 865 20,7 6 565
600–699
214 140 28,0 11 582 25,6 7 525
700–799
110 830 31,1 11 996 29,9 8 240
800–899
63 509 33,5 12 484 33,0 8 834
900–999
39 064 35,6 13 073 36,0 9 266
1 000–
96 265 41,3 14 722 43,6 10 821
Samtliga kvinnor 20– år
4 061 246 9,5 9 697 13,3 5 300
0
313 099 0,7 6 905 0,9 4 325
1 kr–49
317 945 2,5 4 726 5,9 3 217
50–99
597 935 5,3 5 051 12,0 3 160
100–149
416 340 7,8 6 098 14,4 3 601
150–199
331 095 8,6 7 430 12,8 4 054
200–249
333 519 8,8 8 580 10,9 4 252
250–299
378 953 9,2 9 525 10,5 4 399
300–349
379 237 10,6 10 148 11,7 4 573
350–399
316 677 13,0 10 593 14,4 5 112
400–449
223 884 16,0 11 142 18,5 5 862
450–499
150 765 18,6 11 650 22,8 6 673
500–599
153 104 21,1 12 183 27,9 7 686
600–699
65 087 24,7 12 926 34,6 8 871
700–799
32 200 27,4 13 496 40,3 9 785
800–899
18 150 29,4 13 704 43,8 10 371
900–999
11 000 30,9 14 799 46,5 10 967
1 000–
22 256 34,6 15 768 54,2 12 349
Samtliga män 20– år
4 084 825 14,8 9 023 10,3 5 116
0
339 462 0,7 6 909 0,7 4 715
1 kr–49
196 264 2,1 5 263 2,5 3 125
50–99
304 291 5,2 4 910 5,8 3 169
100–149
339 636 10,7 5 162 9,1 3 288
150–199
317 412 12,0 5 680 9,8 3 483
200–249
271 191 11,8 6 578 8,6 3 776
250–299
302 934 12,1 7 629 7,8 3 820
300–349
368 949 14,0 8 234 7,7 3 797
350–399
392 994 16,3 8 614 8,8 3 902
400–449
335 787 19,3 9 112 10,9 4 275
450–499
253 384 22,5 9 710 13,8 4 972
500–599
287 406 25,4 10 281 16,9 5 578
600–699
149 053 29,5 11 090 21,6 6 583
700–799
78 630 32,7 11 480 25,6 7 245
800–899
45 359 35,1 12 075 28,7 7 894
900–999
28 064 37,4 12 515 31,9 8 292
1 000–
74 009 43,3 14 470 40,4 10 204

Beskattningsbar förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet minus avdrag för pensionssparande, grundavdrag och särskilt avdrag.

I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?