Till innehåll på sidan

Skattereduktioner – summor 2018

Totalsummor i mnkr, efter ålder och kön

 

Skattereduktion

Ålder

Underskott av kapital Fastighets-avgift Sjö-inkomst Allmän pensions-avgift Arbets-inkomster Hus-arbete[2] Förnybar el Fackförenings-avgift Sjuk- och aktivitets-ersättning
Samtliga[1]
18 377,1 347,0 48,6 123 666,9 113 153,3 14 213,9 55,7 1 267,1 475,4
20–64
16 168,6 9,8 47,2 119 045,7 106 204,3 10 562,0 33,5 1 236,9 458,6
–19
2,4 0,0 0,4 730,3 976,5 0,9 0,0 1,5 1,8
20–24
287,0 0,0 4,3 6 686,0 7 347,4 66,1 0,0 47,8 22,8
25–34
3 303,7 0,2 12,0 26 432,8 24 784,2 1 408,8 1,5 239,6 44,6
35–44
4 680,4 0,6 9,1 29 196,0 25 198,2 3 201,2 6,2 293,4 46,5
45–54
4 799,8 2,6 11,1 32 625,7 27 654,6 3 359,6 11,3 362,6 114,2
55–64
3 097,7 6,4 10,6 24 105,1 21 219,9 2 526,3 14,5 293,5 230,4
65–74
1 611,1 137,1 1,0 3 663,2 5 345,8 2 123,3 16,5 23,2 15,0
75–
595,1 200,1 0,0 227,7 626,8 1 527,7 5,8 5,5 0,0
Dödsbon
10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0
Kvinnor[1]
8 476,6 214,6 13,8 55 486,2 52 094,6 6 609,4 8,5 625,6 265,2
20–64
7 542,1 6,4 13,4 53 537,2 49 079,0 4 911,7 5,5 611,5 255,7
–19
1,0 0,0 0,2 361,1 487,4 0,4 0,0 0,6 0,8
20–24
120,4 0,0 2,0 2 863,4 3 209,2 29,6 0,0 18,3 10,2
25–34
1 544,8 0,1 3,9 11 390,2 10 663,6 661,4 0,3 111,7 20,7
35–44
2 225,9 0,3 1,7 13 060,4 11 575,8 1 527,2 1,2 146,6 24,0
45–54
2 245,2 1,8 3,0 15 029,9 13 322,1 1 549,3 1,9 184,5 67,0
55–64
1 405,8 4,2 2,8 11 193,4 10 308,2 1 144,3 2,1 150,4 133,9
65–74
679,7 82,2 0,2 1 514,6 2 315,2 915,9 2,3 10,7 8,8
75–
253,9 126,0 0,0 73,3 213,0 781,3 0,7 2,8 0,0
Män[1]
9 900,5 132,4 34,8 68 180,7 61 058,6 7 604,6 47,2 641,5 210,2
20–64
8 626,6 3,4 33,8 65 508,4 57 125,2 5 650,2 28,0 625,4 202,8
–19
1,4 0,0 0,2 369,1 489,0 0,5 0,0 1,0 1,1
20–24
166,7 0,0 2,4 3 822,6 4 138,2 36,5 0,0 29,6 12,6
25–34
1 758,9 0,1 8,2 15 042,7 14 120,5 747,4 1,2 127,9 23,9
35–44
2 454,5 0,3 7,3 16 135,6 13 622,3 1 674,0 5,0 146,7 22,6
45–54
2 554,6 0,8 8,1 17 595,7 14 332,5 1 810,4 9,4 178,1 47,2
55–64
1 691,9 2,2 7,8 12 911,8 10 911,7 1 382,0 12,3 143,1 96,5
65–74
931,4 54,9 0,8 2 148,7 3 030,5 1 207,4 14,2 12,4 6,2
75–
341,1 74,2 0,0 154,5 413,9 746,4 5,1 2,7 0,0
  1. De som någon gång under 2018 var folkbokförda i riket.
  2. Skattereduktion för ROT-arbete och hushållsarbete (RUT).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?