Till innehåll på sidan

Skatteuträkning [1]

Totalsummor i mnkr 2009–2018, 2018 års priser

Variabler [2]

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
+ Kontant bruttolön
1 512 283 1 532 269 1 563 687 1 606 251 1 653 260 1 714 598 1 788 005 1 852 877 1 900 001 1 947 428
+ Kostnadsersättning
1 469 1 463 1 469 1 505 1 531 1 592 1 816 2 403 2 145 1 788
+ Allmän pension/tjänstepension
381 412 381 500 377 813 397 510 420 854 428 953 446 212 465 546 477 034 483 175
+ Privata pensionsförsäkring/skattepliktig livränta
25 317 25 134 25 417 26 247 27 211 28 255 30 152 33 895 32 327 31 331
+ Övriga ersättningar [3]
13 365 13 734 14 292 13 548 13 879 15 819 16 196 15 447 16 043 17 152
- Avdrag för resor till och från arbetet
15 002 14 930 15 050 14 080 14 133 14 391 14 972 15 411 14 462 14 277
- Övriga avdrag
4 361 4 122 4 099 4 164 4 211 4 395 4 651 5 105 4 812 4 484
Inkomst av tjänst
1 914 481 1 935 064 1 963 547 2 026 838 2 098 412 2 170 450 2 262 782 2 349 631 2 408 230 2 462 065
Inkomst av näringsverksamhet
49 299 51 811 52 065 50 070 49 534 50 636 51 586 49 598 48 736 47 540
- Allmänna avdrag [4]
12 810 12 992 12 683 12 525 12 668 12 467 2 683 741 710 704
Fastställd förvärvsinkomst
1 950 652 1 973 532 2 002 575 2 064 032 2 134 921 2 208 251 2 311 304 2 398 101 2 455 880 2 508 516
- Grundavdrag
171 573 179 035 201 631 207 516 215 383 224 292 226 129 230 001 230 298 244 481
- Sjöinkomstavdrag
272 255 236 222 201 195 192 191 185 170
Beskattningsbar förvärvsinkomst
1 778 938 1 794 242 1 800 707 1 856 295 1 919 337 1 983 764 2 084 983 2 167 909 2 225 396 2 263 865
+ Kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster
560 360 565 902 567 677 586 263 608 619 631 454 666 435 695 476 714 389 726 636
+ Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster
43 966 45 971 47 116 46 189 46 896 49 747 53 325 57 805 59 778 60 543
+ Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster
48 622 55 757 55 400 55 353 58 510 72 375 91 059 95 483 99 894 87 643
+ Fastighetsskatt [5]
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Fastighetsskatt, tomt
1 024 754 734 687 693 684 682 680 651 666
+ Fastighetsavgift [5]
11 894 12 023 12 006 12 772 13 135 13 311 13 612 13 749 13 983 14 727
+ Allmän pensionsavgift
95 199 96 522 98 605 101 988 105 474 108 907 113 567 117 669 121 099 123 695
+ Svenska kyrkan samt annat trossamfund
17 173 17 084 16 917 17 303 17 744 18 125 18 932 19 466 19 824 19 635
+ Egenavgifter och allmän löneavgift
12 558 13 035 12 945 12 367 12 029 12 173 12 441 12 175 12 015 11 722
+ Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
538 523 496 432 418 417 424 819 811 796
+ Avkastningsskatt
241 316 343 186 135 201 107 149 171 184
+ Särskild löneskatt på pensionskostnader
550 542 489 449 414 393 378 366 345 326
+/- Expansionsfondskatt
8 121 133 100 ‑625 ‑27 ‑7 20 136 144
+/- Mervärdesskatt (moms)
4 619 5 423 5 568 4 695 0 0 0 0 0 0
- Skattereduktion för fastighetsskatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Skattereduktion för fastighetsavgift
118 140 188 208 217 246 252 258 265 347
- Skattereduktion för bredbandsanslutning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Skattereduktion för sjöinkomst
84 78 72 66 59 58 57 56 54 49
- Skattereduktion för allmän pensionsavgift
95 167 96 490 98 576 101 958 105 440 108 876 113 537 117 641 121 072 123 667
- Skattereduktion för underskott av kapital
21 274 18 760 25 461 26 753 24 313 22 351 18 981 18 050 18 049 18 388
- Skattereduktion för arbetsinkomster
71 450 83 127 84 740 87 387 89 717 104 928 109 001 109 088 111 232 113 153
- Skattereduktion för husarbete
11 346 14 862 15 864 16 589 18 334 20 080 24 833 13 167 14 105 14 214
- Skattereduktion för gåva
0 0 0 160 220 258 298 0 0 0
- Skattereduktion för förnybar el
0 0 0 0 0 0 12 20 30 56
- Skattereduktion för fackföreningsavgift
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 267
- Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 475
Slutlig skatt
597 069 599 333 592 081 604 296 623 819 648 964 701 984 753 617 776 374 773 261
  1. Visar skatteuträkningsbilagan 2019, inkomståret 2018, Med anledning av att taxerad förvärvsinkomst, avdrag för allmän pensionsavgift samt sjöinkomstavdrag avrundas till närmaste lägre 100-tal kronor i deklarationen går det inte att summera utifrån tabellen, till exempel den beskattningsbara inkomsten.
  2. Avser fysiska personer som någon gång under inkomståret var folkbokförda i riket samt dödsbon.
  3. Inkomst som inte är pensionsgrundande av tjänst, periodiskt understöd av tjänst, inkomster som grundar egenavgifter (särskild löneskatt, tjänst) samt inkomster från fåmansföretag (tjänst).
  4. Allmänt avdrag avseende premie för pensionsförsäkring/pensionssparkonto, allmänt avdrag avseende periodiskt understöd och allmänt avdrag för underskott av aktiv näringsverksamhet.
  5. Innehåller även personer som fått skattereduktion.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?