Till innehåll på sidan

Skiktgränserna från år 1991, 1996–2020

Andel personer som betalar statlig inkomstskatt

År

Beskattningsbar förvärvsinkomst[2]

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

    Samtliga 20–64 år Samtliga 20–64 år Samtliga 20–64 år
År 2020
Antal [3]
10 718 025 6 065 060 5 299 069 2 941 649 5 418 956 3 123 411
 
Under skiktgränsen
90,0 84,2 93,3 88,9 86,8 79,7
 
509 301–
10,0 15,8 6,7 11,1 13,2 20,3
År 2019
Antal [3]
10 659 739 6 052 253 5 271 041 2 936 484 5 388 698 3 115 769
 
Under skiktgränsen
89,4 83,3 93,0 88,4 85,9 78,4
 
455 301–662 300
7,2 11,5 5,1 8,5 9,3 14,4
 
662 301–
3,4 5,2 1,9 3,1 4,8 7,2
År 2018
Antal [3]
10 558 136 6 005 491 5 226 096 2 918 963 5 332 040 3 086 528
 
Under skiktgränsen
87,6 80,7 91,8 86,5 83,5 75,1
 
455 301–662 300
8,9 13,9 6,3 10,3 11,4 17,3
 
662 301–
3,5 5,4 2,0 3,2 5,1 7,5
År 2017
Antal [3]
10 440 936 5 960 480 5 174 144 2 899 908 5 266 792 3 060 572
 
Under skiktgränsen
87,4 80,4 91,6 86,4 83,2 74,7
 
438 901–638 500
9,0 14,0 6,4 10,4 11,6 17,5
 
638 501–
3,6 5,6 2,0 3,2 5,3 7,8
År 2016
Antal [3]
10 307 905 5 907 614 5 117 979 2 878 880 5 189 926 3 028 734
 
Under skiktgränsen
87,7 81,0 92,1 87,2 83,4 75,2
 
430 201–625 800
8,7 13,5 6,0 9,7 11,3 17,1
 
625 801–
3,6 5,5 1,9 3,1 5,2 7,7
År 2015
Antal [3]
10 115 959 5 810 613 5 040 532 2 842 670 5 075 427 2 967 943
 
Under skiktgränsen
88,9 82,8 93,1 88,8 84,7 77,1
 
430 201–616 100
7,6 11,9 5,1 8,3 10,2 15,4
 
616 101–
3,5 5,3 1,8 2,9 5,2 7,6
År 2014
Antal [3]
9 997 377 5 760 143 4 990 263 2 822 937 5 007 114 2 937 206
 
Under skiktgränsen
89,3 83,5 93,6 89,6 85,1 77,7
 
420 801–602 600
7,2 11,3 4,7 7,6 9,8 14,8
 
602 601–
3,4 5,2 1,7 2,8 5,1 7,5
År 2013
Antal [3]
9 891 676 5 714 566 4 944 900 2 803 960 4 946 776 2 910 606
 
Under skiktgränsen
89,6 84,1 94,0 90,3 85,2 78,0
 
413 201–591 600
7,0 10,9 4,4 7,1 9,7 14,5
 
591 601–
3,4 5,1 1,6 2,6 5,1 7,4
År 2012
Antal [3]
9 807 222 5 686 739 4 906 131 2 790 247 4 901 091 2 896 492
 
Under skiktgränsen
89,4 83,7 94,0 90,3 84,8 77,3
 
401 101–574 300
7,1 11,1 4,4 7,1 9,9 14,9
 
574 301–
3,5 5,2 1,6 2,6 5,3 7,8
År 2011
Antal [3]
9 720 269 5 648 978 4 865 450 2 771 481 4 854 819 2 877 497
 
Under skiktgränsen
88,9 82,9 93,8 89,9 84,1 76,1
 
383 001–548 300
7,4 11,6 4,5 7,4 10,3 15,6
 
548 301–
3,6 5,6 1,7 2,7 5,6 8,3
År 2010
Antal [3]
9 636 917 5 609 919 4 827 286 2 752 594 4 809 631 2 857 325
 
Under skiktgränsen
89,0 83,2 93,8 90,1 84,2 76,5
 
372 101–532 700
7,4 11,4 4,5 7,3 10,2 15,3
 
532 701–
3,6 5,5 1,6 2,6 5,6 8,2
År 2009
Antal [3]
9 542 921 5 563 090 4 784 563 2 730 163 4 758 358 2 832 927
 
Under skiktgränsen
89,4 83,8 94,1 90,6 84,6 77,2
 
367 601–526 200
7,1 10,9 4,3 6,9 10,0 14,8
 
526 201–
3,5 5,3 1,5 2,5 5,5 8,1
År 2008
Antal [3]
9 455 023 5 526 793 4 742 431 2 710 278 4 712 592 2 816 515
 
Under skiktgränsen
85,8 78,1 92,0 87,1 79,6 69,4
 
328 801–495 000
10,1 15,7 6,2 10,1 14,0 21,1
 
495 001–
4,0 6,2 1,7 2,8 6,3 9,5
År 2007
Antal [3]
9 361 064 5 479 481 4 701 234 2 688 498 4 659 830 2 790 983
 
Under skiktgränsen
86,1 78,4 92,3 87,5 79,9 69,6
 
316 701–476 700
9,9 15,5 6,1 9,9 13,9 21,0
 
476 701–
3,9 6,1 1,6 2,7 6,2 9,4
År 2006
Antal [3]
9 283 332 5 439 359 4 669 526 2 671 631 4 613 806 2 767 728
 
Under skiktgränsen
86,6 79,0 92,6 87,8 80,6 70,5
 
306 601–460 600
9,6 15,1 5,9 9,7 13,4 20,4
 
460 601–
3,8 5,9 1,5 2,5 6,0 9,1
År 2005
Antal [3]
9 213 282 5 395 163 4 638 851 2 651 379 4 574 431 2 743 784
 
Under skiktgränsen
87,4 80,2 93,1 88,8 81,5 71,9
 
298 601–445 500
9,0 14,2 5,4 8,9 12,7 19,3
 
445 501–
3,6 5,6 1,4 2,3 5,8 8,8
År 2004
Antal [3]
9 169 116 5 365 309 4 620 140 2 637 453 4 548 976 2 727 856
 
Under skiktgränsen
88,0 81,2 93,6 89,5 82,3 73,1
 
291 801–441 300
8,7 13,7 5,2 8,4 12,3 18,7
 
441 301–
3,3 5,2 1,3 2,1 5,4 8,2
År 2003
Antal [3]
9 131 283 5 345 003 4 603 915 2 627 853 4 527 368 2 717 150
 
Under skiktgränsen
88,0 81,2 93,6 89,6 82,3 73,0
 
284 301–430 000
8,7 13,7 5,1 8,4 12,3 18,7
 
430 001–
3,3 5,2 1,2 2,0 5,5 8,3
År 2002
Antal [3]
9 093 477 5 321 596 4 588 024 2 616 560 4 505 453 2 705 036
 
Under skiktgränsen
87,7 80,5 93,7 89,6 81,6 71,8
 
273 801–414 200
8,8 14,0 5,1 8,4 12,7 19,4
 
414 201–
3,5 5,5 1,2 2,0 5,8 8,8
År 2001
Antal [3]
9 057 968 5 294 251 4 573 526 2 603 739 4 484 442 2 690 512
 
Under skiktgränsen
86,5 78,7 93,0 88,5 79,9 69,2
 
252 001–390 400
9,8 15,6 5,7 9,4 14,1 21,6
 
390 401–
3,6 5,7 1,3 2,1 6,1 9,3
År 2000
Antal [3]
9 030 985 5 268 572 4 562 392 2 591 389 4 468 593 2 677 183
 
Under skiktgränsen
85,7 77,5 92,8 88,1 78,5 67,2
 
232 601–374 000
10,8 17,1 6,1 10,0 15,7 23,9
 
374 001–
3,4 5,4 1,1 1,8 5,8 8,9
År 1999
Antal [3]
9 010 360 5 239 444 4 554 021 2 576 798 4 456 339 2 662 646
 
Under skiktgränsen
85,9 78,0 92,9 88,4 78,7 67,9
 
219 301–360 000
11,0 17,2 6,1 10,0 16,0 24,1
 
360 001–
3,1 4,8 1,0 1,6 5,3 8,0
År 1998
Antal [3]
8 990 847 5 217 302 4 544 639 2 565 590 4 446 208 2 651 712
 
Under skiktgränsen
86,5 78,8 93,6 89,6 79,2 68,4
 
213 101–
13,5 21,2 6,4 10,4 20,8 31,6
År 1997
Antal [3]
8 988 940 5 200 982 4 544 129 2 557 420 4 444 811 2 643 562
 
Under skiktgränsen
87,0 79,6 94,0 90,2 79,9 69,3
 
209 101–
13,0 20,4 6,0 9,8 20,1 30,7
År 1996
Antal [3]
8 980 718 5 184 700 4 540 838 2 550 149 4 439 880 2 634 551
 
Under skiktgränsen
88,1 81,3 94,8 91,5 81,2 71,4
 
209 101–
11,9 18,7 5,2 8,5 18,8 28,6
År 1991
Antal [3]
8 764 376 5 023 708 4 430 001 2 471 509 4 334 375 2 552 199
 
Under skiktgränsen
84,7 75,5 93,5 89,2 75,7 62,1
 
170 001–
15,3 24,5 6,5 10,8 24,3 37,9
  1. Skiktgränserna för statlig inkomstskatt höjs i regel med KPI + 2 procent varje år. Inkomster över den lägre skiktgränsen beskattas med 20 procent och inkomster över den högre skiktgränsen beskattas med 25 procent. Från och med inkomståret 2020 finns det endast en skiktgräns. På inkomster över denna gräns betalas statlig inkomstskatt med 20 procent.
  2. Beskattningsbar förvärvsinkomst är taxerad förvärvsinkomst minskad med avdrag för allmän pensionsavgift, grundavdrag och sjöinkomstavdrag.
  3. Avser skattskyldiga fysiska personer.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?