Till innehåll på sidan

Slutlig skatt 2018 [1]

Medelskatt och skattens andel av inkomsten efter ålder och kön samt efter inkomstklass

Ålder

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  Antal[2] Medelskatt, tkr[3] Skattens andel av inkomsten[4] Antal[2] Medelskatt, tkr[3] Skattens andel av inkomsten[4] Antal[2] Medelskatt, tkr[3] Skattens andel av inkomsten[4]
Samtliga
10 558 136 72,9 27,5 5 226 096 58,1 25,6 5 332 040 87,5 29
20–64
6 005 491 100,1 28,1 2 918 963 81,1 26,3 3 086 528 118,1 29,5
–19
2 412 065 0,8 13,6 1 164 850 0,8 13,1 1 247 215 0,8 14,1
20–24
615 794 34,7 21,5 293 963 29,7 20,5 321 831 39,3 22,3
25–34
1 494 262 67,7 24,7 720 606 56,5 23,6 773 656 78,1 25,6
35–44
1 326 245 107,9 28,1 641 816 86,7 26,2 684 429 127,7 29,5
45–54
1 380 171 134,7 30,1 674 683 107,2 28 705 488 161 31,6
55–64
1 189 019 126 29,8 587 895 101 27,8 601 124 150,4 31,3
65–74
1 145 111 92,5 27,2 578 777 68,3 24,7 566 334 117,2 29
75–
995 469 61,3 23,9 563 506 47,1 21,8 431 963 79,8 25,8
Dödsbon
479 936 6,5 31,5 . . . . . .
Summa förvärvs– och kapitalinkomst
10 558 136 72,9 27,5 5 226 096 58,1 25,6 5 332 040 87,5 29
0
1 843 903 0 . 882 595 0 . 961 308 0 .
1 kr–19 tkr
997 517 0,3 7,5 481 595 0,2 6,8 515 922 0,3 8,3
20–39
193 940 2,9 9,7 104 359 2,8 9,5 89 581 3,0 10,0
40–59
174 931 5,8 11,7 96 691 6,0 12,1 78 240 5,6 11,2
60–79
144 363 8,9 12,8 80 583 9,1 13,0 63 780 8,7 12,5
80–99
188 793 13,0 14,2 115 498 12,8 14,0 73 295 13,2 14,6
100–119
285 094 19,4 17,5 172 746 18,8 17,0 112 348 20,3 18,3
120–139
264 055 22,4 17,2 179 257 22,1 17,0 84 798 23,1 17,8
140–159
295 998 27,8 18,5 203 841 27,5 18,3 92 157 28,4 18,9
160–179
321 043 33,8 19,9 209 733 33,4 19,7 111 310 34,7 20,3
180–199
339 539 40,0 21,0 198 279 39,7 20,9 141 260 40,4 21,2
200–219
327 382 45,6 21,7 177 702 45,4 21,6 149 680 45,9 21,8
220–239
320 722 51,8 22,5 169 654 51,4 22,3 151 068 52,3 22,8
240–259
316 529 57,9 23,2 167 352 57,2 22,9 149 177 58,8 23,5
260–279
312 073 63,5 23,5 169 469 62,7 23,2 142 604 64,5 23,9
280–299
315 110 68,9 23,8 173 951 68,0 23,5 141 159 70,1 24,2
300–349
831 293 78,5 24,2 437 342 77,5 23,9 393 951 79,6 24,4
350–399
760 757 92,5 24,7 354 560 91,3 24,4 406 197 93,4 24,9
400–449
601 555 107,8 25,4 251 597 106,4 25,1 349 958 108,9 25,7
450–499
444 057 125,7 26,5 174 248 123,3 26,1 269 809 127,2 26,9
500–599
519 532 157,6 29,0 190 565 154,6 28,5 328 967 159,4 29,3
600–799
414 359 222,3 32,7 132 744 217,3 32,0 281 615 224,7 33,0
800–999
150 241 321,2 36,3 46 050 313,7 35,4 104 191 324,4 36,6
1 000–
195 350 769,9 37,1 55 685 660,2 35,2 139 665 813,6 37,7
  1. I slutlig skatt ingår statlig och kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster, statlig inkomstskatt på kapitalinkomster, fastighetsavgift (mot dessa skatter kan skattereduktion ha erhållits för fastighetsavgift och underskott av kapital),fastighetsskatt, allmänna egenavgifter samt egenavgifter och skatter för näringsverksamma. Eventuell mervärdesskatt som debiteras vid skatteberäkning debiteras ej.
  2. De som någon gång under 2018 var folkbokförda i riket.
  3. Medelvärde beräknat för samtliga, dvs. inklusive dem som ej betalar skatt
  4. Med inkomst avses summa förvärvs- och kapitalinkomster. Summa förvärvs- och kapitalinkomster består av inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital (överskott)

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?