Till innehåll på sidan

Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

2000–2019, miljoner kronor. Varugrupper enligt SITC

 SITC200020052010201520182019[1]
Import
 
           
00
Levande djur[2]
172 133 227 271 305 446
01
Kött och köttvaror
3 924 6 807 9 888 12 645 13 695 13 463
02
Mejeriprodukter och ägg
1 899 3 786 7 054 8 968 11 091 11 501
03
Fisk, kräft- o.blötdjur m.m.
6 619 12 023 23 512 37 374 49 195 49 975
04
Spannmål o.varor därav
2 497 3 604 4 509 6 644 8 683 9 786
05
Frukt och köksväxter
9 769 13 499 16 592 22 397 24 833 25 318
06
Socker, sockervaror m.m.
1 415 1 789 2 201 2 677 3 151 3 515
07
Kaffe, te, kakao m.m.
3 794 4 929 7 689 9 341 10 014 10 675
08
Djurfoder
2 052 2 030 3 097 3 824 4 844 5 112
09
Diverse livsmedel
2 706 4 133 6 080 7 673 9 181 9 929
11
Drycker
4 201 6 027 8 384 10 949 13 626 14 431
12
Tobak och tobaksvaror
973 1 273 1 276 1 363 1 960 1 867
22
Oljefrön, oljehaltiga nötter
443 384 694 1 118 1 384 1 287
4
Oljor och fetter
1 469 2 375 3 944 5 071 6 284 6 840
 
Totalt jordbruksvaror och livsmedel
41 933 62 791 95 147 130 314 158 246 164 144
 
därav EU-länder, %
68 69 64 61 60 61
 
All varuimport
672 412 833 757 1 069 445 1 167 047 1 482 330 1 501 512
 
därav EU-länder, %
64 71 67 69 69 69
Export
 
           
00
Levande djur[2]
110 217 160 168 295 316
01
Kött och köttvaror
821 1 500 1 954 2 063 2 348 2 425
02
Mejeriprodukter och ägg
1 813 2 522 3 234 3 584 3 666 3 954
03
Fisk, kräft- o.blötdjur m.m.
4 188 8 752 19 031 31 100 42 422 42 986
04
Spannmål o.varor därav
3 233 4 160 6 105 8 552 7 525 8 563
05
Frukt och köksväxter
1 028 2 071 2 812 3 035 3 444 3 849
06
Socker, sockervaror m.m.
772 838 1 280 1 483 1 728 1 756
07
Kaffe, te, kakao m.m.
1 698 2 572 3 533 4 253 5 242 5 666
08
Djurfoder
287 367 1 174 1 567 1 797 2 103
09
Diverse livsmedel
2 304 4 489 6 001 8 156 9 925 10 722
11
Drycker
3 234 5 236 6 329 7 295 7 912 8 436
12
Tobak och tobaksvaror
277 272 559 1 790 2 689 3 544
22
Oljefrön, oljehaltiga nötter
37 54 195 247 176 383
4
Oljor och fetter
984 1 556 1 386 1 743 2 629 2 865
 
Totalt jordbruksvaror och livsmedel
20 786 34 606 53 754 75 038 91 798 97 568
 
därav EU-länder, %
57 67 74 74 77 76
 
All varuexport
804 056 977 280 1 138 167 1 180 491 1 441 786 1 518 114
 
därav EU-länder, %
55 59 57 58 59 57

1) Preliminära uppgifter.
2) Inklusive andra djur än husdjur inom jordbruket.

Källa: SCB, Utrikeshandelsstatistiken och Jordbruksverket

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-18

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se