Till innehåll på sidan

Livsmedelsstatistik

Nästa publicering: 2021-12-09

Statistiken visar bland annat konsumtion, totalt och per person och år, av bröd och spannmålsprodukter, kött, fisk, mejeriprodukter och frukt. Ofta finns statistik från 1960 och framåt.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Rapporter

Titel Typ Datum
Livsmedelskonsumtion och dess näringsinnehåll uppgifter t.o.m. 2018 SM 2019-12-11
Livsmedelskonsumtion och dess näringsinnehåll uppgifter t.o.m. 2017 SM 2018-12-11
Livsmedelskonsumtion och dess näringsinnehåll uppgifter t.o.m. 2016 SM 2017-12-08
Livsmedelskonsumtion och dess näringsinnehåll uppgifter t.o.m. 2015 SM 2016-12-09
Livsmedelskonsumtion och dess näringsinnehåll uppgifter t.o.m. 2014 SM 2015-12-15
Livsmedelskonsumtion och dess näringsinnehåll uppgifter t.o.m. 2013 SM 2014-12-16
Livsmedelskonsumtion och dess näringsinnehåll uppgifter t.o.m. 2012 SM 2013-12-17

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo1301