Till innehåll på sidan

Trädgårdsundersökningen. Kvantiteter och värden i trädgårdsproduktionen

Statistiken visar den svenska trädgårdsproduktionens värde baserat på avräkningspriser och sålda kvantiteter. I trädgårdsproduktionen ingår yrkesmässigt odlade köksväxter (utom potatis och konservärter), frukt, bär, plantskoleväxter (utom skogsplantor) och prydnadsväxter.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Från och med 2019 återfinns Trädgårdsundersökningen hos Jordbruksverket

Hitta på sidan

Resultat

Om statistiken

Rapporter

Titel Typ Datum
Trädgårdsundersökningen 2018. Kvantiteter och värden avseende 2018 års produktion SM 2019-06-27
Trädgårdsundersökningen 2017. Kvantiteter och värden avseende 2017 års produktion SM 2018-09-11
Trädgårdsundersökningen 2016. Kvantiteter och värden avseende 2016 års produktion SM 2017-08-25
Trädgårdsundersökningen 2015. Kvantiteter och värden avseende 2015 års produktion SM 2016-08-25
Trädgårdsundersökningen 2014. Kvantiteter och värden avseende 2014 års produktion SM 2015-09-08
Trädgårdsundersökningen 2013. Kvantiteter och värden avseende 2013 års produktion SM 2014-04-22

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0203