Till innehåll på sidan

Andel viltskador år 2020 fördelat på olika djurslag för några vanliga grödor

Diagram: Andel viltskador år 2020 fördelat på olika djurslag för några vanliga grödor

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-07-06

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se