Till innehåll på sidan

Viltskador i lantbruksgrödor orsakade av vildsvin 2014, ton

GrödaTon
Höstvete
17 969
Vårvete
5 216
Höstråg
1 097
Höstkorn
277
Vårkorn
7 992
Havre
6 118
Rågvete
2 181
Blandsäd
1 770
Majs
94
Ärtor
978
Åkerbönor
398
Höstraps
1 676
Vårraps
143
Höstrybs
19
Vårrybs
3
Oljelin
9
Stråsädesgrödor (exklusive majs)
till grönfoder
3 746
Majs till grönfoder
3 686
Andra grödor än stråsädesgrödor
till grönfoder
1 880
Matpotatis
2 520
Potatis för stärkelse
2 376
Slåttervall
57 040

Vattenhalt: Spannmål 14 %, trindsäd 15 %, oljeväxter 9 %.
Torrsubstanshalt: Grönfoder 100 %, slåttervall 100 %.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-23

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se