Till innehåll på sidan

Höstsådda arealer av höstvete 2019

Område

Areal, hektar Medelfel, %
Stockholms
17 200 7
Uppsala
38 700 5
Södermanlands
30 100 5
Östergötlands
61 300 5
Jönköpings
2 300 15
Kronobergs
700 18
Kalmar
15 300 7
Gotlands
14 600 6
Blekinge
3 000 14
Skåne
101 000 4
Hallands
12 200 7
Västra Götalands
68 400 5
Värmlands
5 900 16
Örebro
17 600 7
Västmanlands
18 000 6
Dalarnas
3 300 23
Gävleborgs
700 13
Hela riket
410 200 2

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-29

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se