Till innehåll på sidan

Höstsådda arealer av spannmål 2006–2019, hektar

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-29

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se