Till innehåll på sidan

Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark

Nästa publicering: 2022-02-03

Statistiken visar antal och areal för områden som har formellt skydd som biotopskyddsområden och områden med naturvårdsavtal.

För den här statistiken ansvarar:
Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Skogsstyrelsen

Telefon
036-35 93 00
E-post
statistik@skogsstyrelsen.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo1402