Till innehåll på sidan

Avverkningsanmälningar

Nästa publicering: 2021-12-14

Statistiken visar utvecklingen av anmälningar och ansökningar för föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål än virkesproduktion.

För den här statistiken ansvarar:
Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Skogsstyrelsen

Telefon
036-35 93 00
E-post
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0314