Till innehåll på sidan

Virkesförråd och trädbiomassa

Statistiken visar bland annat virkesförrådet fördelat på trädslag och diameterklasser och volym död ved.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Per Nilsson

Telefon
090-786 84 72
E-post
per.nilsson@slu.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0803