Till innehåll på sidan

Kulturmiljöstatistik

Statistiken innehåller uppgifter om bland annat skyddade byggnader och fornlämningar.

För den här statistiken ansvarar:
Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Myndigheten för kulturanalys

Telefon
031-395 20 00
E-post
statistik@kulturanalys.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ku0201