Till innehåll på sidan

Deltagare i folkbildning 2020 – nationell bakgrund

Antal unika deltagare i folkbildning 2020 fördelade efter verksamhetsform, studieförbund, nationell bakgrund och kön

StudieförbundFolkbildning totaltStudiecirkelAnnan folkbildningsverksamhet
Nationell bakgrundTotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMän
Samtliga förbund 689 813 437 465 252 348 420 110 259 019 161 091 361 716 241 815 119 901
   Inrikes född 567 106 364 745 202 361 333 694 209 098 124 596 310 824 209 500 101 324
   Utrikes född 122 707 72 720 49 987 86 416 49 921 36 495 50 892 32 315 18 577
Arbetarnas bildningsförbund 168 826 109 339 59 487 117 191 75 835 41 356 67 814 44 891 22 923
   Inrikes född 135 392 89 090 46 302 92 817 61 005 31 812 55 667 37 467 18 200
   Utrikes född 33 434 20 249 13 185 24 374 14 830 9 544 12 147 7 424 4 723
Bilda 74 363 44 971 29 392 34 146 19 394 14 752 48 080 30 552 17 528
   Inrikes född 56 326 34 292 22 034 22 701 12 781 9 920 39 410 25 174 14 236
   Utrikes född 18 037 10 679 7 358 11 445 6 613 4 832 8 670 5 378 3 292
Folkuniversitetet 55 777 39 291 16 486 35 808 24 177 11 631 25 443 19 180 6 263
   Inrikes född 44 279 31 524 12 755 27 896 18 978 8 918 20 781 15 830 4 951
   Utrikes född 11 498 7 767 3 731 7 912 5 199 2 713 4 662 3 350 1 312
Ibn Rushd 9 628 4 854 4 774 7 681 3 818 3 863 2 430 1 291 1 139
   Inrikes född 2 198 1 080 1 118 1 354 635 719 954 509 445
   Utrikes född 7 430 3 774 3 656 6 327 3 183 3 144 1 476 782 694
Kulturens bildningsverksamhet 14 779 8 127 6 652 6 044 2 954 3 090 10 988 6 394 4 594
   Inrikes född 13 085 7 213 5 872 5 086 2 491 2 595 9 952 5 775 4 177
   Utrikes född 1 694 914 780 958 463 495 1 036 619 417
Medborgarskolan 59 251 38 288 20 963 34 722 20 711 14 011 30 863 21 485 9 378
   Inrikes född 51 146 33 192 17 954 29 443 17 575 11 868 27 174 18 968 8 206
   Utrikes född 8 105 5 096 3 009 5 279 3 136 2 143 3 689 2 517 1 172
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 37 389 21 284 16 105 26 223 14 245 11 978 14 241 8 972 5 269
   Inrikes född 22 518 13 735 8 783 14 146 8 269 5 877 10 082 6 639 3 443
   Utrikes född 14 871 7 549 7 322 12 077 5 976 6 101 4 159 2 333 1 826
Sensus 104 674 70 051 34 623 40 006 24 166 15 840 73 379 51 787 21 592
   Inrikes född 94 126 63 493 30 633 34 303 20 927 13 376 67 716 47 938 19 778
   Utrikes född 10 548 6 558 3 990 5 703 3 239 2 464 5 663 3 849 1 814
Studiefrämjandet 85 719 51 181 34 538 56 534 32 725 23 809 37 534 24 309 13 225
   Inrikes född 75 080 45 116 29 964 49 099 28 711 20 388 33 394 21 645 11 749
   Utrikes född 10 639 6 065 4 574 7 435 4 014 3 421 4 140 2 664 1 476
Studieförbundet vuxenskolan 144 932 95 357 49 575 89 312 58 431 30 881 70 864 47 907 22 957
   Inrikes född 128 799 84 968 43 831 79 116 51 945 27 171 63 421 42 916 20 505
   Utrikes född 16 133 10 389 5 744 10 196 6 486 3 710 7 443 4 991 2 452

 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-24