Till innehåll på sidan

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2006

I den välkända boken "På tal om kvinnor och män. Lathund om Jämställdhet" synliggörs jämställdhetsutvecklingen i Sverige med statistik om kvinnor och män inom många områden. Boken kom ut första gången 1984. Mycket är sig likt, förutom att boken innehåller ny aktuell statistik. Mycket känns igen av de grundläggande lättillgängliga tabellerna och diagrammen som också har blivit ett kännetecken för boken.
Serie:
X10 - På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2006-x10st0601_pdf
ISBN:
978-91-618-1332-2
ISSN:
0284-4877 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2006-08-28
Förfrågningar:

Lena Bernhardtz

010-479 65 27

lena.bernhardtz@scb.se

Carolina Nordström

010-479 65 42

carolina.nordstrom@scb.se