Till innehåll på sidan

Barn- och familjestatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-20

Statistiken handlar om barns familjer, separationer mellan föräldrar, gemensam och ensam vårdnad, geografiskt avstånd mellan barn och föräldrar, barn med svensk/utländsk bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden.

Statistiknyheter

Lägre andel barn med låg inkomststandard 2021

2023-03-22

År 2021 hade 7,5 procent av hemmaboende barn under 18 år låg inkomststandard, vilket innebär att familjens inkomster är lägre än de nödvändiga utgifterna. Det är en minskning med 3 procentenheter jämfört med år 2014.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Barn med låg inkomststandard Rapport 2022-12-20
Uppväxtvillkor för barn med utländsk bakgrund Rapport 2020-05-07
Att mäta separationer. Kvalitet i registerbaserad statistik Rapport 2018-12-11
Utveckling av SCB:s Barn- och familjestatistik Rapport 2017-03-21

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/le0102