Till innehåll på sidan

Barn- och familjestatistik 2021

Sju av tio barnfamiljer är en kärnfamilj

Statistiknyhet från SCB 2022-06-14 8.00

I Sverige finns 1,2 miljoner familjer med barn under 18 år. Sju av tio är kärnfamiljer, drygt två av tio är familjer med en ensamstående förälder och knappt en av tio är en ombildad familj. Det är vanligast att det finns ett eller två barn i familjen, det gäller mer än åtta av tio barnfamiljer.

I Sverige finns 1,2 miljoner familjer med barn under 18 år. Familjerna ser olika ut. Vanligast är kärnfamiljer, där alla barn är föräldrarnas gemensamma. De utgör 70 procent av alla barnfamiljer. 16 procent av familjerna består av en ensamstående mamma och 5 procent av en ensamstående pappa med barn. Övriga 8 procent är ombildade familjer, där minst en av föräldrarna har barn från en tidigare relation. Jämfört med år 2014 är det en ökning av andelen familjer med en ensamstående pappa och en minskning av andelen ombildade familjer.

Familjer med barn 0–17 år, efter familjetyp. År 2021

Familjer med barn 0–17 år, efter familjetyp. År 2021

Även om kärnfamiljer är den vanligaste familjetypen varierar andelen kärnfamiljer mellan landets kommuner. Lägst andel kärnfamiljer finns i Norberg, 52 procent, följt av Munkfors. Högst andel kärnfamiljer finns i Habo, 83 procent, följt av Lomma.

Vanligast med två barn

Det är vanligast att det finns två barn i familjen. 43 procent av barnfamiljerna har två barn, 41 procent har ett barn, 13 procent har tre barn och i återstående 4 procent av familjerna bor fyra eller fler barn. Även om de flesta familjer har ett eller två barn finns familjer som är betydligt större än så. 64 familjer har tio eller fler barn under 18 år.  

Familjer med barn 0–17 år, efter antal barn. År 2021

Familjer med barn 0–17 år, efter antal barn. År 2021

Även om det totalt sett är vanligast med två barn skiljer det sig åt mellan kommunerna. Andelen tvåbarnsfamiljer är lägst i Pajala (30 procent av alla barnfamiljer i kommunen) och högst i Lomma (52 procent). På motsvarande sätt är andelen familjer med ett barn högst i Solna (52 procent) och lägst i Lomma och Habo (31 procent). Andelen familjer som har tre barn under 18 år varierar mellan 20 procent i Norsjö och 7 procent i Solna. Även andelen familjer som har fyra eller flera barn varierar, från 13 procent i Pajala till 1 procent i Solna, Vellinge och Täby.

Antalet barn skiljer sig också åt mellan olika familjetyper. I kärnfamiljer är det vanligast med två barn och i familjer med en ensamstående mamma eller pappa är det vanligast med ett barn. I ombildade familjer är det ungefär lika vanligt med ett och två barn.

Ny statistik om barn och barnfamiljer

Nu finns 2021 års Barn- och familjestatistik publicerad i Statistikdatabasen. Statistiken innehåller uppgifter om barnfamiljer, barns familjetyp och syskon, adopterade barn, separationer, barn med svensk och utländsk bakgrund samt boende.

Barn– och familjestatistik i Statistikdatabasen

Definitioner och förklaringar

Samtliga uppgifter gäller familjer där det bor minst ett barn 0–17 år. Det kan också finnas äldre barn som bor i familjen, men de räknas inte in i de uppgifter som redovisas här. Statistiken bygger på folkbokföring, vilket innebär att barn som bor växelvis hos sina båda föräldrar här räknas till den familj där de är folkbokförda.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Anna Nyman, utredare

Telefon
010-479 45 94
E-post
anna.nyman@scb.se