Till innehåll på sidan

Integration – statistik och analys

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-21

Statistiken visar situationen för olika grupper av utrikes och inrikes födda inom områden som arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, boende, hälsa och demokrati. Statistiken publiceras i Statistikdatabasen och i årliga analysrapporter.

Ytterligare statistik 

Statistiknyheter

Ökad andel flyktingar och flyktinganhöriga med förvärvsinkomst

2022-10-20

Andelen flyktingar och flyktinganhöriga med inkomst från förvärvsarbete och arbetsrelaterade ersättningar har ökat under 2000-talet. Men den är fortfarande lägre än bland övriga utrikes födda och personer födda i Sverige.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Integration - Förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar 2001-2020 Rapport 2022-10-20
Ekonomiska villkor för personer med bakgrund utanför Europa. Beskrivning och analys av inkomster och ekonomisk standard år 2019 Rapport 2022-05-03
Integration – Gymnasiebetyg, vidare studier och arbetsmarknad Rapport 2021-11-10
Integration–Så flyttar nyanlända flyktingar under de första åren i Sverige Rapport 2020-10-15
Integration – en beskrivning av läget i Sverige Rapport 2019-11-21
De första 15 åren – flyktingars försörjning i Sverige Rapport 2018-11-29
Integration – utrikes föddas matchning på arbetsmarknaden i Sverige Rapport 2017-06-02
Integration – flyktingars flyttmönster i Sverige Rapport 2016-12-21
Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet Rapport 2016-06-22
Integration – med fokus på 15 stadsdelar Rapport 2015-09-30
Integration – etablering på arbetsmarknaden Rapport 2014-12-09
Integration – en beskrivning av läget i Sverige Rapport 2013-12-06
Integration – utrikes födda i pensionsåldern Rapport 2012-12-12
Integration – utrikes födda i gymnasieskolan Rapport 2011-12-20
Integration – ett regionalt perspektiv Rapport 2010-06-11
Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden Rapport 2009-12-14
Integration – en beskrivning av läget i Sverige Rapport 2008-12-18

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

integration@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/le0105