Till innehåll på sidan

Behandlat avfall

Ton

diagram

Avfallsslaget Annat mineralavfall (främst från gruvor) och avfallsslaget Muddermassor ingår inte i data ovan. Förutom dessa två ingår allt avfall, både icke-farligt och farligt avfall.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-15

Har du frågor om statistiken?

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Naturvårdsverket

E-post
avfallsstatistik@naturvardsverket.se