Till innehåll på sidan

Behandlat avfall

2010-2020, ton

Behandlat avfall

Avfallsslaget Annat mineralavfall (främst från gruvor) och avfallsslaget Muddermassor ingår inte i data ovan. Förutom dessa två ingår allt avfall, både icke-farligt och farligt avfall.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-15

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Naturvårdsverket

E-post
avfallsstatistik@naturvardsverket.se