Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-27

Statistiken visar den regionala försäljningen av kväve, fosfor, kalium och svavel i mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruket.

Statistiknyheter

Ingen ökad försäljning av mineralgödsel trots ökade skördar

2020-04-29

Försäljningen av kväve i mineralgödsel uppgick till 182 700 ton gödselåret 2018/19. Det är i nivå med föregående gödselår. Trots ökade totalskördar för flertalet grödor 2019 ökade inte de sålda mängderna av mineralgödsel, eftersom det fanns gödsel kvar i lager på jordbruksföretagen sedan torråret 2018.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2020/21 SM 2022-04-28
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2019/20 SM 2021-04-29
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2018/19 SM 2020-04-29
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2017/18 SM 2019-04-25
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2016/17 SM 2018-04-25
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2015/16 SM 2017-04-24
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2014/15 SM 2016-04-28
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2013/14 SM 2015-04-23
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2012/13 SM 2014-04-24

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Lea Wedén

Telefon
010-479 60 13
E-post
lea.weden@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi1002