Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

Kväve och fosfor

 

Tusen ton kväve

Tusen ton fosfor

Län

2019/20 2020/21 2019/20 2020/21
Stockholm
5,8 4,8 0,4 0,3
Uppsala
11,3 13,4 1,0 1,3
Södermanland
10,4 9,0 0,8 0,8
Östergotland
20,9 17,3 1,6 1,2
Jönköping
4,9 4,5 0,2 0,2
Kronoberg
2,5 2,3 0,1 0,1
Kalmar
12,6 9,0 0,3 0,3
Gotland
6,7 6,3 0,5 0,5
Blekinge
2,8 2,3 0,1 0,1
Skåne
57,3 52,5 4,3 4,8
Halland
12,3 9,8 0,7 0,5
Västra Götaland
39,7 33,1 4,0 4,2
Värmland
3,4 4,9 0,3 0,5
Örebro
8,0 8,3 0,9 1,1
Västmanland
6,5 7,1 0,6 0,8
Dalarna
2,8 2,4 0,3 0,3
Gävleborg
1,5 2,3 0,1 0,2
Västernorrland
1,1 1,1 0,1 0,1
Jämtland
0,9 0,9 0,0 0,0
Västerbotten
2,6 2,5 0,1 0,2
Norrbotten
1,0 1,1 0,1 0,1
Riket
215,2 195,0 16,6 17,8

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Lea Wedén

Telefon
010-479 60 13
E-post
lea.weden@scb.se