Till innehåll på sidan

Flödesanalyser för kemiska ämnen

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-10-31

Fakta om ämnen och ämnesgrupper, till exempel framställningsmetoder, användningsmönster och fysikaliska data.

För den här statistiken ansvarar:
Kemikalieinspektionen (KemI)

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Kemikalieinspektionen

Telefon
08-519 411 00
E-post
kemi@kemi.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0506