Till innehåll på sidan

Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2010:

Användningen av återvunna metaller ökar

Statistiknyhet från SCB och Kemikalieinspektionen (KemI) 2012-05-03 9.30

Användningen av metallskrot ökar. Det gäller till exempel avfall och skrot av koppar, nickel och bly. Det framgår av årets rapport Miljö- och hälsofarliga kemikalier från Kemikalieinspektionen och SCB.

År 2010 användes drygt 60 000 ton avfall och skrot av koppar i Sverige. År 2006 var motsvarande siffra endast cirka 15 000 ton. Det är främst importen av kopparskrot som ökar. Importen av avfall och skrot av rostfritt stål ökade från cirka 60 000 ton år 2009 till drygt 80 000 ton år 2010.

Av rapporten framgår också att dieselanvändningen har ökat, den var drygt 5 miljoner ton år 2010 jämfört med cirka 3 miljoner ton året innan. Även användningen av etanol som bränsle ökar, från 320 000 ton år 2009 till 420 000 ton år 2010.

Stora mängder kemikalier används inom arbetslivet, dock är skillnaderna stora mellan olika branscher. I kemisk industri, där man framställer petroleumprodukter och läkemedel, används mest, cirka 920 ton kemikalier per anställd. Eftersom petroleumprodukter är kemikalier i sig är det inte så förvånande. Även inom andra branscher är användningen stor per anställd. Inom jordbruket är exempelvis användningen cirka 40 ton kemikalier per person och år, även här ingår petroleumprodukter.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.