Till innehåll på sidan

De 10 största kemikalierna med avseende på kvantitet

1 000-tal ton, år 2010

Diagram

Kommentarer

Uppgiftslämnare är inte skyldig att ange hur stor del av den totala kvantiteten av produkten som är konsumenttillgänglig. I dessa fall skattas konsumenttillgänglig del med hela produktens kvantitet, vilket ger en viss överskattning.

Mer om statistiken

Källa
Kemikalieinspektionen (KemI)

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00