Till innehåll på sidan

Användning av ogräs-, svamp och insektsmedel i åkergrödor, 1998 – 2017

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-11-28

Har du frågor om statistiken?

Anna Redner

Telefon
010-479 67 05
E-post
anna.redner@scb.se