Till innehåll på sidan

Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-30

Tillverkare och ombud för kemiska bekämpningsmedel lämnar varje år uppgifter till Kemikalieinspektionen om försålda kvantiteter i Sverige av olika produkter.

För den här statistiken ansvarar:
Kemikalieinspektionen (KemI)

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Växtskyddsmedel i jordbruket 2021. Beräknat antal hektardoser Rapport 2022-06-30
Växtskyddsmedel i jordbruket 2020. Beräknat antal hektardoser SM 2021-06-30
Växtskyddsmedel i jordbruket 2019. Beräknat antal hektardoser SM 2020-06-30
Växtskyddsmedel i jordbruket 2018. Beräknat antal hektardoser SM 2019-06-28
Växtskyddsmedel i jordbruket 2017. Beräknat antal hektardoser SM 2018-06-29
Växtskyddsmedel i jordbruket 2016. Beräknat antal hektardoser SM 2017-06-26
Växtskyddsmedel i jordbruket 2015. Beräknat antal hektardoser SM 2016-06-30
Växtskyddsmedel i jordbruket 2014. Beräknat antal hektardoser SM 2015-09-30
Växtskyddsmedel i jordbruket 2013. Beräknat antal hektardoser SM 2014-11-21

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0501