Till innehåll på sidan

Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser

Tillverkare och ombud för kemiska bekämpningsmedel lämnar varje år uppgifter till Kemikalieinspektionen om försålda kvantiteter i Sverige av olika produkter.

För den här statistiken ansvarar:
Kemikalieinspektionen (KemI)

Kemikalieinspektionen (KemI) logotyp

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Växtskyddsmedel i jordbruket 2020. Beräknat antal hektardoser SM 2021-06-30
Växtskyddsmedel i jordbruket 2019. Beräknat antal hektardoser SM 2020-06-30
Växtskyddsmedel i jordbruket 2018. Beräknat antal hektardoser SM 2019-06-28
Växtskyddsmedel i jordbruket 2017. Beräknat antal hektardoser SM 2018-06-29
Växtskyddsmedel i jordbruket 2016. Beräknat antal hektardoser SM 2017-06-26
Växtskyddsmedel i jordbruket 2015. Beräknat antal hektardoser SM 2016-06-30
Växtskyddsmedel i jordbruket 2014. Beräknat antal hektardoser SM 2015-09-30
Växtskyddsmedel i jordbruket 2013. Beräknat antal hektardoser SM 2014-11-21

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0501