Till innehåll på sidan

Bebyggd mark i strandskyddsområden 2010:

40 procent av kusten påverkad av bebyggelse

Statistiknyhet från SCB 2011-10-19 9.30

Längs 40 procent av Sveriges kust, inklusive de större öarna, finns bebyggelse inom 100 meter. 74 procent av kusten har byggnader inom 300 meter från kustlinjen. Störst andel bebyggelsepåverkad kust har Stockholms län. Skåne län har störst bebyggelsetäthet inom både 100 och 300 meter från kustlinjen.

Den genomsnittliga bebyggelsetätheten längs kusten är 1,4 byggnader per hektar. Storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland har den högsta bebyggelsetätheten i en 100-meterszon längs kusten. Lägst är tätheten i Gotlands län, där antalet byggnader per hektar är 0,6.

Andel bebyggelsepåverkad kust per kommun, i procent

Karta

13 procent av kust och strand påverkad av bebyggelse

Längs 13 procent av rikets totala kust- och strandlinje (kust, sjöar, öar och vattendrag bredare än 6 meter) finns det en eller flera byggnader inom 100 meter. Stockholms län har den största andelen bebyggelsepåverkad kust och strand, 30 procent, medan Norrbottens län har den minsta andelen, 5 procent.

14 procent av alla byggnader inom 100 m från kust- och strandlinje

Av samtliga 7,2 miljoner byggnader i riket finns 14 procent inom 100 meter från kust- och strandlinjen. Störst andel byggnader inom 100 meter har Norrbottens län, 27 procent, medan Gotlands län har den lägsta andelen, 6 procent.

Kust- och strandlinje totalt, andel därav med byggnad inom 100 meter samt andel byggnader inom 100 meter av samtliga byggnader. Länsvis
Läns‑
kod
LänKust och
strand
totalt, km
därav andel
kust och strand
med byggnad
inom 100 m,
procent
Andel
byggnader
inom 100 m av
samtliga bygg­nader
i länet,
procent
1
Stockholms län
15 117 30% 14%
3
Uppsala län
6 774 16% 7%
4
Södermanlands län
7 102 19% 13%
5
Östergötlands län
12 619 17% 13%
6
Jönköpings län
8 763 20% 13%
7
Kronobergs län
7 869 15% 12%
8
Kalmar län
12 891 15% 13%
9
Gotlands län
1 618 17% 6%
10
Blekinge län
4 204 23% 16%
12
Skåne län
6 892 27% 8%
13
Hallands län
5 391 17% 8%
14
Västra Götalands län
26 549 20% 12%
17
Värmlands län
19 359 16% 17%
18
Örebro län
8 466 16% 11%
19
Västmanlands län
3 748 22% 11%
20
Dalarnas län
29 084 14% 20%
21
Gävleborgs län
18 026 20% 20%
22
Västernorrlands län
18 538 17% 20%
23
Jämtlands län
50 736 7% 20%
24
Västerbottens län
58 115 9% 24%
25
Norrbottens län
97 577 5% 27%
0
Riket
419 438
13%
14%

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Johan Stålnacke

Telefon
010-479 47 05
E-post
johan.stalnacke@scb.se

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se