Till innehåll på sidan

Strandnära markanvändning Strandnära markanvändning, befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, 2020

93 000 boende på öar utan fastlandsförbindelse

Statistiknyhet från SCB 2022-08-30 8.00

Sverige har fler än 500 befolkade öar utan fastlandsförbindelse via broar. Det flesta av öarna är belägna i Sveriges kustområden. Under tioårsperioden 2010 till 2020 har antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse minskat med 37 öar. Samtidigt har antalet invånare på öarna ökat med nästan 4 000 personer.

De flesta befolkade öar utan fastlandsförbindelse är belägna i havsvatten. Enligt 2020 års statistik är 87 procent av de öarna belägna i havsvatten och 13 procent i inlandsvatten.

Vid utgången av 2020 hade Stockholms län det största antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse, med 236 öar. Därefter hade Västra Götalands län flest befolkade öar, med 69 öar. Det följs av Östergötland och Kalmar län, med 45 respektive 36 befolkade öar vardera. Samtliga av Sveriges 21 län hade minst 1 befolkad ö utan fastlandsförbindelse.

Antal befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2020-12-31

Antal befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2020-12-31

Minskat antal befolkade öar utan fastlandsförbindelse

Under perioden 2010 till 2020 har antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse minskat med 37 öar. Minskningen är störst i Stockholms län, där antalet har minskat med 11 öar. Det följs av Västra Götalands län, där minskningen är 7 öar, och Kalmar län, där minskningen är 6 öar.

Den största ökningen av antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse hade Norrbottens län, med ökning på 4 öar. Antalet befolkade öar ökade även i länen Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Gotland.

Förändring i antal befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2010 till 2020

Förändring i antal befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2010 till 2020

Ökad befolkning

Den största ökningen av befolkning på öar utan fastlandsförbindelse, har Gotlands län, som helt utgörs av öar utan fastlandsförbindelse. Från 2010 till 2020 ökade länets befolkning med nästan 3 000 personer.

Stockholms och Västra Götalands län har många öar i både hav och inlandsvatten. I kombination med storstadsnära lägen, ger det höga befolkningstal för öar utan fastlandsförbindelse. I slutet av 2020 bodde nästan 20 000 av befolkningen i Västra Götalands län på öar utan fastlandsförbindelse. Det är en ökning med nästan 490 personer sedan 2010. I Stockholms län var nästan 9 000 personer folkbokförda på öar utan fastlandsförbindelse 2020, vilket ger en ökning på nästan 580 personer sedan 2010.

I de flesta län har befolkningen på öar utan fastlandsförbindelse minskat. Den största minskningen hade Uppsala län, där antalet sjönk med cirka 60 personer från 2010 till 2020. Det följs av Östergötlands län, som hade en minskning på 55 personer under samma period.

Befolkning på öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2020-12-31

Befolkning på öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2020-12-31

Befolkningsförändring på öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2010 till 2020

Befolkningsförändring på öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2010 till 2020

Fler än 400 öar har färre än 10 invånare

De flesta av Sveriges befolkade öar utan fastlandsförbindelse har en mycket liten befolkning. Av samtliga 541 befolkade öar utan fastlandsförbindelse, hade 411 öar färre än 10 invånare vid utgången av 2020.

Öar med störst befolkning finns till stor del i kommunerna Göteborg och Öckerö, i Västra Götalands län, samt i Stockholms län. Allra störst befolkning har dock ön Gotland.

Befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, de tio största öarna efter befolkningsstorlek, 2010 och 2020
Ö-område Kommun 2010 2020 Förändring befolkning
2010 till 2020
Gotland Gotland 56 718 59 625 2 907
Hönö Öckerö 5 119 5 555 436
Öckerö Öckerö 3 494 3 570 76
Ljusterö Österåker 1 487 1 663 176
Donsö Göteborg 1 407 1 551 144
Björkö Öckerö 1 485 1 533 48
Rindö Vaxholm 1 072 1 522 450
Styrsö Göteborg 1 342 1 341 ‑1
Brännö och Galterö Göteborg 800 940 140
Adelsön Ekerö 764 774 10

Definitioner och förklaringar

Statistiken avser endast öar i Sverige som saknar fastlandsförbindelse via fast bro eller tunnel och som hade folkbokförda invånare vid referensåren 2010 eller 2020.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se