Till innehåll på sidan

Strandnära markanvändning

Fler än 90 000 bor på öar utan fastlandsförbindelse via bro

Statistiknyhet från SCB 2019-11-28 9.30

Sverige har folkbokförda invånare på fler än 500 öar utan fastlandsförbindelse via bro. Det flesta av öarna är belägna i Sveriges kustområden. Under perioden 2010 till 2018 har antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse minskat med 39 områden. Antalet invånare på öarna har samtidigt ökat med nästan 2 700 personer.

Vid utgången av 2018 hade Stockholms län det största antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, med nästan 230 områden totalt. Därefter hade Västra Götalands län flest befolkade öar, följt av Östergötland och Norrbotten. Samtliga av Sveriges 21 län hade befolkade öar utan fastlandsförbindelse.

De flesta befolkade öar utan fastlandsförbindelse är belägna i havsvatten. Cirka 14 procent var belägna i sötvatten 2018.

Antal befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2018-12-31

Antal befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2018-12-31

Ökning av befolkningen på öar utan fastlandsförbindelse

Under perioden 2010 till 2018 har antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse minskat med 39 områden. Minskningen var störst i Stockholms län, där antalet minskade med 19. Det följs av Kalmar län och Västra Götalands län, där antalet minskade med 7 i varje län. I fem län har antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse ökat. Störst är ökningen i Norrbottens län, där 6 nya öar har tillkommit i statistiken.

Förändring i antal befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2010 till 2018

Förändring i antal befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2010 till 2018

Det län som 2018 hade flest invånare på öar utan fastlandsförbindelse var Gotland. Därefter följer Västra Götaland och Stockholms län.

Den största befolkningsökningen på den här typen av öar ser vi på ön Gotland, där befolkningen har ökat med fler än 2 000 personer från 2010 till 2018. Tillsammans med övriga öar i Gotlands län ger det en sammanlagd folkökning på knappt 2 000 personer.

I åtta län ser vi en minskning av befolkningen på öar utan fastlandsförbindelse. Störst var minskningen i Uppsala län, där befolkningen minskade med 75 personer från 2010 till 2018.

Befolkningsförändring på öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2010 till 2018

Befolkningsförändring på öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2010 till 2018

400 öar har färre än 10 invånare

De flesta av Sveriges befolkade öar utan fastlandsförbindelse har en mycket liten befolkning. Av de 541 öar som ingår i statistiken hade drygt 400 färre än 10 invånare vid utgången av 2018.

De öar som hade störst befolkning fanns framförallt i kommunerna Göteborg och Öckerö. Allra störst befolkning hade dock Gotland.

Ö-område Kommun Befolkning 2010 Befolkning 2018 Skillnad
Gotland Gotland 56 718 58 744 2 026
Hönö Öckerö 5 119 5 540 421
Öckerö Öckerö 3 494 3 594 100
Ljusterö Österåker 1 487 1 597 110
Björkö Öckerö 1 485 1 538 53
Rindö Vaxholm 1 072 1 474 402
Donsö Göteborg 1 407 1 453 46
Styrsö Göteborg 1 342 1 350 8
Brännö och Galterö Göteborg 800 922 122
Adelsön Ekerö 764 763 ‑1

Definitioner och förklaringar

Statistiken avser endast öar i Sverige, vilka saknar fastlandsförbindelse via bro, och som hade folkbokförda invånare vid referensåren 2010, 2015 eller 2018.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se