Till innehåll på sidan

Tätorter

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-23

Statistiken visar tätorternas landareal, folkmängd, bebyggelsestruktur och förvärvsarbetande dagbefolkning. En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätort. Statistiken finns även summerat per kommun och län.

Statistiknyheter

Småhus vanligast i tätorter

2022-03-31

Den vanligaste bostadsbyggnadstypen i tätorter är friliggande småhus, det vill säga villor. De utgör 72 procent av det totala antalet bostadsbyggnader i tätorter. Samtidigt är mer än hälften av befolkningen i tätorter bosatta i flerbostadshus.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Statistiska tätorter och småorter 2020 Rapport 2022-03-31
Tätorter 2018; Arealer och befolkning SM 2019-10-24
Tätorter 2015 SM 2016-10-25
SCB:s avgränsningar av koncentrerad bebyggelse Rapport 2016-10-25
Tätorter 2010 – Förvärvsarbetande och boende i och utanför tätort SM 2013-11-20
Tätorter 2010 – Bebyggelsestruktur SM 2012-03-22
Tätorter 2010 – Befolkning: kön och åldrar SM 2012-02-15
Tätorter 2010 SM 2011-06-16
Tätorter 2005 – Historik SM 2009-06-09
Tätorter 2005 – Sysselsatta och boende i och utanför tätorter SM 2008-03-18
Tätorter 2005 – Befolkning och bebyggelsestruktur SM 2008-01-25
Satellitdata som stöd vid avgränsning av tätorter, småorter, fritidshusområden och arbetsplatsområden Rapport 2007-11-22
Tätorter 2005 SM 2006-11-30
Tätorter 2000 – Befolkning och sysselsättning i och utanför tätorter SM 2004-03-31
Markanvändningen i tätorter 2000 och förändringar 1995–2000 SM 2003-01-31
Markanvändningen i tätorter 1995 och förändringar 1990–1995 SM 2002-02-22
Tätorter 2000 SM 2002-02-20
Tätorter 1995 SM 1996-12-05
Markanvändningen inom tätorter 1990 och förändringar 1980–1990 SM 1992-04-16
Tätorter 1990 SM 1992-02-16
Markanvändningen inom tätorter och tätorters närområden. Förändringar 1970–1980 SM 1987-02-18
Markanvändningen inom tätorter och tätorters närområden 1980 SM 1985-08-16
Visa äldre rapporter (18)

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Markanvändning i tätort

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0810