Till innehåll på sidan

Verksamhetsområden

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-10-25

Statistiken visar antal anställda, antal arbetsställen, branscher och arealer för verksamhetsområden. Ett verksamhetsområde kan bestå antingen av en koncentration av flera arbetsställen, som tillsammans bildar ett geografiskt avgränsat område, eller ett område som karaktäriseras av storskalig och industriellt präglad markanvändning och har minst ett arbetsställe. Ett verksamhetsområde är minst 3 hektar stort. Exempel på verksamhetsområden är flygplatser, gruvor och täkter, områden med industri, företagsparker och logistik eller områden med högskolor, universitet och vårdinrättningar.

Statistiknyheter

Nya geografiska avgränsningar av verksamhetsområden

2020-11-27

I Sverige fanns fler än 3 400 verksamhetsområden år 2015. Verksamhetsområdena bestod av fler än 68 000 arbetsställen, där det sammanlagt arbetade mer än 1,6 miljoner personer. Det framgår av de nya geografiska avgränsningar av verksamhetsområden som SCB nu publicerar.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0815