Till innehåll på sidan

Arbetsområden 2010 efter största bransch (SNI 2007)

 Branscher, enligt SNI 2007Antal arbetsområdenAntal arbetsställenAntal förvärvsarbetande
A
Jordbruk, skogsbruk och fiske
15 84 1 030
B
Utvinning av mineral
7 19 1 290
C
Tillverkning
189 1 202 28 540
D
Försörjning av el, gas, värme och kyla
6 38 5 660
E
Vattenförsörjning; avlopp, avfall och sanering
19 58 1 750
F
Byggverksamhet
26 326 3 710
G
Handel; reparation av fordon
41 1 032 13 430
H
Transport och magasinering
52 787 28 790
I
Hotell- och restaurangverksamhet
36 254 3 090
J
Informations- och kommunikationsverksamhet
2 25 540
K
Finans- och försäkringsverksamhet
1 19 210
L
Fastighetsverksamhet
M
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik
17 109 3 170
N
Uthyrning, fastighetsservice, rese- o. stödtjänster
3 13 250
O
Offentlig förvaltning och försvar
27 140 7 670
P
Utbildning
61 333 5 480
Q
Vård och omsorg; sociala tjänster
86 480 10 810
R
Kultur, nöje och fritid
18 88 2 390
S
Annan serviceverksamhet
2 5 250
T
Förvärvsarbete i hushåll
U
Internationella organisationer, ambassader o.d.
 
Totalt
608 5 012 118 000

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se