Till innehåll på sidan

Återvinningsnivå av avfall

2010-2020, procent

Återvinningsnivå av avfall

Kommentarer

Andelen materialåtervinning av behandlat avfall har varit mellan 43 och 50 procent sedan år 2010. Trenden är att andelen minskar något.

Andel återvunnet avfall beräknas genom att dividera mängden materialåtervunnet avfall med den totala mängden behandlat avfall. I den totala mängden behandlat avfall är förbehandling inte inkluderad. I mängden materialåtervunnet avfall ingår det som genererats inom landets gränser. Avfall som exporteras ämnat för materialåtervinning inkluderas därför medan avfall som importeras för återvinning inte ingår.

Mängden materialåtervunnet material hämtas ifrån statistik över behandling av avfall. De behandlingstyper som inkluderas är: konventionell materialåtervinning, biologisk behandling och annan återvinning. I datat exkluderas ett flertal avfallsslag av mineraliskt avfall (jordmassor, mineraliskt bygg- och rivningsavfall, mineralavfall och muddermassor). Mängden återvunnet avfall är officiell statistik och Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet.

Data rörande import och export av material ämnade för återvinning innefattar 142 varukoder (KN-koder, kombinerad nomenaklatur) definierade av Eurostat. Information om mängd (ton) på exporterade och importerade varor i dessa 142 KN-kodkategorier hämtas från SCB. Mängden importerade och exporterade varor är officiell statistik (Utrikeshandel med varor) och Statistikmyndigheten SCB är statistikansvarig myndighet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se