Till innehåll på sidan

Återvinningsnivå av kommunalt avfall

2020

Återvinningsnivå av kommunalt avfall

Kommentarer

År 2020 var återvinningsnivån av kommunalt avfall knappt 40 procent, den största avfallstypen som återvanns var biologiskt avfall (matavfall och trädgårdsavfall). Det avfall som ej materialåtervinns är till största andel restavfall, men inkluderar också textilier, bioavfall och skrymmande avfall.

Andel återvunnet kommunalt avfall beräknas genom att dividera mängden (ton) materialåtervunnet kommunalt avfall och mängd (ton) avfall som är förberett för återanvändning med den totala mängden (ton) genererat kommunalt avfall. Här redovisas även ingående avfallstyper. Kommunalt avfall definieras enligt en EU-reglering som gäller från och med referensår 2020 och täcker in hushållsavfall och liknande avfall. Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet.

Statistiken för återvinningsnivå av kommunalt avfall baseras på EU-rapportering av kommunalt avfall med första referensår 2020.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se