Till innehåll på sidan

Totala miljömotiverade direkta subventioner, 2000–2021

Miljoner kronor

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt 5 413 6 906 7 022 5 943 6 337 6 627 7 160 6 609 6 478 7 701 7 605 7 741 6 661 6 011 5 791 4 705 6 925 7 928 13 504 11 874 13 675 19 188
Naturresursrelaterade subventioner: 3 216 4 214 4 156 3 642 3 704 4 161 4 164 3 263 3 088 3 051 3 728 3 709 3 223 3 259 3 070 1 812 2 871 2 968 5 724 5 547 5 713 6 547
Stöd för landskap och biologisk mångfald [1] 355,3 439,4 757,7 565,3 956,4 1 300,6 1 505,0 423,8 500,8 495,5 561,7 517,1 347,4 340,9 460,3 710,5 600,8 688,8 839,1 894,4 862,2 1 296,3
Miljöforskning 138,0 195,1 96,5 94,9 96,7 148,5 152,1 421,4 120,7 151,6 158,8 171,1 173,9 186,5 195,7 208,8 358,6 396,8 428,1 409,7 415,2 481,0
Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m. 0,0 0,0 61,1 235,5 250,8 265,6 64,4 167,8 190,1 183,6 154,1 132,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stöd för havsmiljö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 34,5 106,0 167,3 147,2 133,5 155,9 129,4 142,5 138,9 120,6 25,7 115,8 105,5 99,8
Stöd för hållbara städer 632,1 1 133,9 650,1 479,1 213,1 24,1 15,4 6,3 0,0 0,0 94,5 128,7 7,2 3,0 0,7 2,1 4,2 2,1 162,7 45,5 14,3 169,6
Bidrag om kemikalier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,3 2,6 3,1 3,5 2,3 0,0 0,0 3,0 2,8 10,1 16,6 16,2 13,4 13,3
Bidrag till miljömärkning av produkter 3,9 3,8 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 3,4 0,0 4,4 4,4 3,9 4,4 4,4
Fiskevård [2] 2,2 3,3 3,8 8,8 4,2 7,8 6,8 18,4 18,2 20,7 18,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket [3] 2 068,0 2 417,0 2 569,1 2 234,1 2 152,9 2 369,9 2 381,1 2 168,9 2 163,9 2 038,0 2 517,7 2 560,4 2 512,1 2 524,6 2 244,5 716,5 1 691,2 1 724,1 4 125,4 3 930,0 4 160,1 4 265,5
Övrigt 16,9 21,2 13,6 19,5 25,4 39,7 35,3 46,4 53,2 48,8 48,2 41,9 40,5 43,6 34,7 24,8 74,0 21,6 121,9 131,2 138,2 217,3
Energirelaterade subventioner: 1 022 1 239 1 526 1 039 973 632 593 1 292 1 255 2 077 1 465 1 654 1 272 1 213 1 127 830 1 234 1 543 1 693 921 1 742 1 671
Energiforskning 303,6 263,0 292,5 247,5 163,4 166,0 292,3 329,6 384,6 688,2 624,6 772,4 661,8 570,0 594,2 538,6 649,7 719,7 716,5 743,1 746,5 673,2
Stöd för effektivare energianvändning och energiteknik 366,3 481,4 782,4 620,5 602,0 402,7 241,3 871,0 724,5 1 060,6 525,3 626,8 423,1 362,4 380,2 117,7 146,5 200,5 255,5 161,7 158,0 171,8
Stöd för kärnsäkerhet [4] 6,3 33,7 40,2 11,6 12,5 11,7 11,9 39,1 61,5 69,5 75,2 59,0 65,4 63,6 48,3 31,8 60,9 8,9 17,0 8,2 18,5 12,8
Stöd för småskalig elproduktion 172,7 239,5 243,5 105,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stöd för förnyelsebar energi 173,4 221,8 167,3 54,3 195,6 51,6 47,9 52,4 84,5 258,6 239,8 195,5 121,2 217,0 104,6 141,9 376,9 614,1 703,8 7,8 819,1 813,0
Utsläppsreducerade subventioner 18 18 22 43 250 123 470 541 670 834 462 92 81 149 216 610 1 404 1 521 3 299 2 688 3 507 8 187
Klimatinsatser 11,7 18,1 21,8 43,2 249,9 122,9 470,4 197,4 318,6 409,2 324,1 73,6 54,4 86,8 98,4 252,4 775,3 666,7 2 323,3 737,6 1 303,7 2 397,8
Bonus till bilar med låg klimatpåverkan[5] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8 321,9 348,8 41,0 0,0 20,0 62,2 117,1 347,0 348,0 450,8 322,4 1 280,3 2 077,7 4 809,6
Transportrelaterad forskning 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 29,6 75,5 97,0 18,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trängselskatt i Stockholm och Göteborg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,2 0,1 0,1 0,0 0,0 6,2 0,2 0,2 10,7 281,2 403,7 653,4 669,8 125,9 979,9
Miljörelaterat bistånd och internationellt samarbete 1 157 1 435 1 318 1 219 1 410 1 712 1 932 1 514 1 464 1 739 1 950 2 286 2 086 1 390 1 378 1 454 1 416 1 895 2 788 2 719 2 712 2 782
Miljöbistånd [6] 1 084,8 1 394,5 1 262,1 1 159,1 1 345,0 1 644,9 1 865,9 1 477,9 1 431,4 1 702,2 1 914,1 2 219,7 2 016,1 1 323,5 1 323,2 1 341,3 1 299,5 1 583,0 2 493,3 2 453,9 2 467,3 2 589,1
Internationellt samarbete 71,8 40,1 55,5 59,8 64,8 66,9 65,8 35,9 33,1 37,0 36,2 66,4 69,7 66,2 54,9 112,4 116,0 311,9 295,1 265,2 244,9 193,1
Mottagare                                            
Företag 2 749,1 3 399,6 3 509,1 3 005,7 2 925,5 2 997,4 2 750,4 3 058,3 2 855,4 3 266,5 3 531,7 3 832,0 3 360,1 3 378,1 3 158,7 1 669,2 3 106,0 3 335,6 6 935,3 5 299,7 6 310,4 7 375,5
Offentlig sektor 981,4 1 620,4 1 536,2 1 115,9 1 331,9 1 475,7 2 016,4 1 313,2 1 133,0 1 241,0 1 026,1 976,0 678,7 709,5 601,0 582,3 1 251,0 1 462,0 2 053,9 1 800,0 1 206,5 2 933,6
Hushåll och icke-vinstdrivande organisationer 500,9 465,1 715,9 719,3 732,7 724,1 813,3 939,7 1 171,2 1 331,1 1 043,5 792,0 681,4 616,4 765,2 1 052,7 1 048,0 1 374,2 2 136,6 2 149,2 3 815,6 6 514,6
Resten av världen 1 182 1 421 1 261 1 102 1 347 1 430 1 580 1 298 1 318 1 862 2 004 2 141 1 941 1 307 1 266 1 401 1 520 1 756 2 378 2 625 2 342 2 364
Procent av BNP i Sverige[8] 0,22% 0,28% 0,27% 0,22% 0,22% 0,23% 0,23% 0,20% 0,19% 0,23% 0,21% 0,21% 0,18% 0,16% 0,15% 0,11% 0,16% 0,17% 0,28% 0,24% 0,27% 0,35%

Miljömotiverade subventioner kommer att revideras för åren 2015-2017 vid den ordinarie publiceringen av referensår 2022 den 17 maj 2023. Revideringen gäller framförallt miljöförbättrande åtgärder i jordbruket.

1) I denna subvention ingår anslag med flera olika namn för de olika åren. Här ingår anslagen Skydd av värdefull natur samt Åtgärder för värdefull natur.

2) Subventionen har fr o m 2013 upphört och ingår numer i "Stöd för havsmiljö”.

3) Här avses de miljöersättningar till jordbruket som ingår i miljö- och landsbygdsprogrammet för Sverige, t.ex. bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald och miljövänligt jordbruk. Ca hälften av summan är från EU. Medtaget som miljömotiverat är just nu enbart det som betalas ut som miljöersättningar, men det finns även andra former av stöd med miljömotiv i programmet. Sedan 2015 finns förgröningsstödet inkluderat i statistiken.

4) Här ingår både nationellt och internationellt arbete kring "kärnsäkerhetsarbete".

5) Miljöbilspremien avslutades under 2010 och en ny supermiljöpremie har införts från 2012. Sedan 2018 har den ersatts med Klimatbonus.

6) Ingår gör det av SIDA utbetalda miljörelaterade biståndet (den andel som SIDA själva klassar som huvudsyfte miljö) från det anslag som heter Biståndsverksamhet. Dessutom inkluderas en delmängd av miljörelaterade bistånd baserat på en andelsberäkning av andra biståndsaktiviteter.

7) Avser BNP till marknadspris, löpande priser. 2021 preliminär BNP statistik.

Kommentarer

I flera fall har flera mindre eller likartade anslag grupperats ihop till ett gemensamt subventionsnamn för att tabellen ska gå att överblicka.

Definitioner och förklaringar

Vad som är en miljömotiverad subvention avgörs av motiveringen till subventionen/det statsanslag som föranledde subventionen. Tabellen inkluderar inte alla subventioner från EU. Inkluderar transfereringar (klassade som Lämnade bidrag) från staten till producenter, enskilda personer, organisationer, ideella föreningar, kommuner, landsting liksom till EU och internationell verksamhet. Denna definition är bredare än den som används av nationalräkenskaperna.

Definitionen av en subvention som SCB använder innefattar transfereringen som heter Lämnade bidrag vilken finns i redovisningen om statsbudgetens utfall från Ekonomistyrningsverket. Det innebär att om en sådan transferering finns från ett anslag som vi klassar som miljömotiverat så hamnar det i tabellen ovan som miljömotiverade subventioner. Det kan dock finnas flera miljömotiverade anslag ett år men där man inte betalade ut pengar i form av Lämnade bidrag och de finns då inte med. (Andra transfereringar är t ex Löner, Hyra, Omkostnader).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-14

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?