Till innehåll på sidan

Elektricitetsskatt per bransch 2008–2016

Löpande priser, miljoner kronor [1]

SNI2007Bransch200820092010201120122013201420152016
 Totalt 19 796 20 927 21 963 21 210 23 042 23 234 22 279 23 847 25 045
A01-F43 Varuproducenter 2 193 2 325 2 465 2 392 3 076 3 015 2 906 3 340 3 508
A01-A03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 8 10 13 11 20 21 21 29 30
B05-B09 Utvinning av mineral 27 28 39 43 74 85 87 109 114
C10-C33 Tillverkningsindustri 502 538 605 626 1 081 1 074 1 101 1 382 1 452
D35-E39 Försörjning av el, gas, värme, kyla och vatten samt avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 393 1 448 1 477 1 398 1 578 1 501 1 373 1 459 1 532
F41-F43 Byggverksamhet 264 300 331 314 322 335 323 361 379
G45-U99 Tjänsteproducenter 4 795 4 817 4 764 4 782 4 896 5 015 4 934 5 060 5 314
G45-G47 Parti- och detaljhandel 1 542 1 435 1 601 1 654 1 747 1 753 1 703 1 779 1 868
H49-H53 Transport och magasinering 367 372 369 358 362 393 396 360 378
I55-I56 Hotell- och restaurangverksamhet 424 449 460 466 509 523 519 580 609
J58-J63 Informations- och kommunikationsverksamhet 159 139 212 203 211 231 225 277 291
K64-K66 Finans- och försäkringsverksamhet 143 144 119 138 137 134 127 123 129
L68 Fastighetsverksamhet 1 315 1 490 1 156 1 156 1 125 1 139 1 105 1 067 1 121
M69-N82 Övriga stödtjänster inom privata näringslivet 400 362 396 411 401 438 470 481 505
O84-Q88 Offentlig förvaltning och försvar; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster 275 252 256 242 241 244 234 236 248
R90-U99 Kultur, nöje och fritid; Annan serviceverksamhet; Förvärvsarbete i huhåll 169 173 194 154 163 161 155 158 166
  Offentliga myndigheter 1 985 2 118 2 182 2 028 2 086 2 075 2 003 2 146 2 253
  Huhållens ideella organisationer 244 232 240 233 248 248 242 260 273
  Export 65 34 56 82 86 76 83 65 68
  Hushållens konsumtion 10 514 11 401 12 257 11 692 12 649 12 805 12 110 12 977 13 629

[1] Produktionsskatten på el (avgift/skatt för nedrustning och förvaring) är sammanräknad med energiskatten på el till en total elskatt som visas i tabellen ovan.

Kommentarer

Skatter som belastar energiprodukter dvs. svavelskatt, energiskatt på bränslen, elskatt (häri ingår avgift/skatt för nedrustning & förvaring samt energiskatten på el), och koldioxidskatt kan fördelas på branscher. För att det ska vara möjligt hänförs dessa skatter till användningen av olika energiprodukter. I beräkningarna förekommer mindre avrundningsfel, dessa branschfördelade skatter kan därför skilja sig något mot det som redovisas i tabellen där alla miljöskatter är sammanställda (som istället enbart är baserat på skatteinbetalningar).

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder;

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-10

Har du frågor om statistiken?