Till innehåll på sidan

Energiskatt på bränslen per bransch 2008–2016

Löpande priser, miljoner kronor

SNI2007Bransch200820092010201120122013201420152016
 Totalt 19 590 20 224 20 148 20 410 19 913 19 900 19 320 20 353 23 552
A01-F43 Varuproducenter 3 201 3 347 3 492 4 117 4 160 4 285 4 100 4 581 5 652
A01-A03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 997 1 028 1 102 1 280 1 327 1 367 1 321 1 467 1 777
B05-B09 Utvinning av mineral 2 2 2 37 46 42 50 58 71
C10-C33 Tillverkningsindustri 776 772 729 995 963 975 924 1 026 1 333
D35-E39 Försörjning av el, gas, värme, kyla och vatten samt avloppsrening, avfallshantering och sanering 228 280 333 385 345 326 279 327 395
F41-F43 Byggverksamhet 1 198 1 265 1 326 1 420 1 479 1 575 1 526 1 703 2 076
G45-U99 Tjänsteproducenter 4 972 5 094 5 269 5 620 5 582 5 781 5 674 6 108 7 160
G45-G47 Parti- och detaljhandel 1 425 1 442 1 415 1 443 1 398 1 418 1 358 1 485 1 761
H49-H53 Transport och magasinering 2 406 2 454 2 667 2 900 2 883 3 033 3 012 3 224 3 742
I55-I56 Hotell- och restaurangverksamhet 64 70 68 69 74 77 75 83 97
J58-J63 Informations- och kommunikationsverksamhet 179 165 138 138 127 127 116 119 134
K64-K66 Finans- och försäkringsverksamhet 54 55 69 61 66 63 60 68 84
L68 Fastighetsverksamhet 151 160 163 182 194 187 186 179 214
M69-N82 Övriga stödtjänster inom privata näringslivet 562 602 604 663 669 695 684 752 892
O84-Q88 Offentlig förvaltning och försvar; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster 59 66 65 71 74 78 78 85 100
R90-U99 Kultur, nöje och fritid; Annan serviceverksamhet; Förvärvsarbete i huhåll 72 80 80 93 97 103 105 113 136
  Offentliga myndigheter 303 314 312 315 313 317 291 328 378
  Huhållens ideella organisationer 56 58 56 56 55 53 52 45 55
  Hushållens konsumtion 11 058 11 411 11 019 10 302 9 803 9 464 9 203 9 291 10 307

Kommentarer

Skatter som belastar energiprodukter dvs. svavelskatt, energiskatt på bränslen, elskatt (häri ingår avgift/skatt för nedrustning & förvaring samt energiskatten på el), och koldioxidskatt kan fördelas på branscher. För att det ska vara möjligt hänförs dessa skatter till användningen av olika energiprodukter. I beräkningarna förekommer mindre avrundningsfel, dessa branschfördelade skatter kan därför skilja sig något mot det som redovisas i tabellen där alla miljöskatter är sammanställda (som istället enbart är baserat på skatteinbetalningar).

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder:

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-10

Har du frågor om statistiken?