Till innehåll på sidan

Energiskatt på bränslen per bransch 2008–2018

Löpande priser, miljoner kronor

SNI2007 Bransch 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Totalt 19 761 20 226 20 146 20 414 19 906 19 895 19 319 20 356 23 559 23 664 25 270
A01-F43 Varuproducenter 3 266 3 298 3 436 4 379 4 399 4 446 4 322 4 631 5 567 5 695 6 283
A01-A03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 444 1 462 1 518 1 632 1 651 1 671 1 618 1 714 1 974 1 988 2 074
B05-B09 Utvinning av mineral 28 22 26 61 67 65 79 96 200 224 263
C10-C33 Tillverkningsindustri 646 635 632 1 136 1 141 1 132 1 140 1 203 1 450 1 505 1 682
D35-E39 Försörjning av el, gas, värme, kyla och vatten samt avloppsrening, avfallshantering och sanering 119 127 143 387 356 322 274 262 319 280 353
F41-F43 Byggverksamhet 1 030 1 053 1 117 1 162 1 183 1 255 1 211 1 357 1 625 1 698 1 911
G45-U99 Tjänsteproducenter 4 619 4 551 4 686 4 854 4 573 4 650 4 413 4 691 5 423 5 453 6 105
G45-G47 Parti- och detaljhandel 1 141 1 089 1 107 1 165 1 071 1 084 1 027 1 108 1 312 1 315 1 498
H49-H53 Transport och magasinering 2 031 1 962 2 110 2 183 2 072 2 135 2 017 2 114 2 407 2 407 2 678
I55-I56 Hotell- och restaurangverksamhet 62 66 65 66 65 66 64 69 80 81 87
J58-J63 Informations- och kommunikationsverksamhet 140 139 122 127 113 109 100 102 115 115 127
K64-K66 Finans- och försäkringsverksamhet 62 65 73 60 61 60 56 63 77 85 91
L68 Fastighetsverksamhet 120 125 131 141 135 130 131 139 159 157 171
M69-N82 Övriga stödtjänster inom privata näringslivet 725 747 730 741 696 705 667 725 848 866 997
O84-Q88 Offentlig förvaltning och försvar; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster 132 140 134 138 134 135 130 138 160 160 174
R90-U99 Kultur, nöje och fritid; Annan serviceverksamhet; Förvärvsarbete i huhåll 206 218 213 234 225 225 221 232 265 266 283
  Offentliga myndigheter 582 630 597 587 592 571 563 605 698 714 702
  Huhållens ideella organisationer 16 16 16 15 15 16 15 16 18 18 20
  Hushållens konsumtion 11 277 11 731 11 411 10 579 10 327 10 212 10 006 10 413 11 853 11 784 12 160

Kommentarer

Skatter som belastar energiprodukter dvs. koldioxidskatt, energiskatt på bränslen, svavelskatt och energiskatt på el fördelas på branscher utifrån deras användning av olika energiprodukter. Uppgifterna kombineras med information om skattesatser och eventuella undantag från skatteplikt/lägre skatt för vissa typer av verksamheter. I beräkningarna förekommer mindre avrundningsfel.

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder;

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-06

Har du frågor om statistiken?