Till innehåll på sidan

Fordonsskatt per bransch 2008–2018

Löpande priser, miljoner kronor

SNI2007 Bransch 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014[1] 2015 2016 2017 2018
  Totalt 11 308 11 683 11 875 11 238 11 195 11 493 11 576 13 290 13 384 13 274 13 157
A01-F43 Varuproducenter 1 313 1 413 1 450 1 372 1 291 1 305 836 879 1 108 1 165 1 082
A01-A03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 644 675 694 660 471 289 170 127 85 98 88
B05-B09 Utvinning av mineral 6 8 8 8 9 10 8 9 11 12 11
C10-C33 Tillverkningsindustri 201 212 201 188 194 220 130 166 245 235 219
D35-E39 Försörjning av el, gas, värme, kyla och vatten samt avloppsrening, avfallshantering och sanering 39 45 44 42 46 54 34 39 52 53 52
F41-F43 Byggverksamhet 423 473 503 474 571 732 494 538 715 767 712
G45-U99 Tjänsteproducenter 1 711 1 684 1 697 1 598 1 661 1 727 1 067 1 310 1 919 2 089 1 973
G45-G47 Parti- och detaljhandel 762 734 734 692 658 600 346 387 507 519 508
H49-H53 Transport och magasinering 279 299 313 288 362 473 340 400 616 688 609
I55-I56 Hotell- och restaurangverksamhet 31 35 35 31 34 37 23 25 33 34 32
J58-J63 Informations- och kommunikationsverksamhet 50 50 44 42 43 39 20 32 53 46 46
K64-K66 Finans- och försäkringsverksamhet 47 48 40 37 42 39 20 34 56 47 47
L68 Fastighetsverksamhet 58 63 70 64 68 78 52 56 71 70 68
M69-N82 Övriga stödtjänster inom privata näringslivet 332 346 353 344 352 363 212 304 479 449 440
O84-Q88 Offentlig förvaltning och försvar; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster 90 43 43 39 40 33 17 32 55 186 176
R90-U99 Kultur, nöje och fritid; Annan serviceverksamhet; Förvärvsarbete i huhåll 62 66 65 61 62 65 37 40 49 50 47
  Offentliga myndigheter 182 175 178 179 185 186 180 203 275 246 245
  Hushållens konsumtion 8 102 8 411 8 550 8 089 8 058 8 275 9 493 10 898 10 082 9 774 9 857

[1] Från och med 2014 används en förbättrad metod för att fördela ut fordonskatteintäkterna till ekonomiska aktörer som har resulterat i att hushållen ökat kraftigt och näringslivet minskat.

Kommentarer

Transportrelaterade skatter fördelas genom att använda fordonsbeståndet för olika branscher som nyckel. Fordonsskatten kan även fördelas på olika fordonsslag, nämligen personbil, buss, lastbil, släp och MC. 

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder;

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-06

Har du frågor om statistiken?