Till innehåll på sidan

Koldioxidskatt per bransch 2008–2016

Löpande priser, miljoner kronor

SNI2007Bransch200820092010201120122013201420152016
 Totalt 25 769 26 079 27 331 25 369 25 242 24 054 23 322 24 600 24 138
A01-F43 Varuproducenter 6 410 6 590 7 366 6 785 6 893 6 734 6 317 7 365 7 293
A01-A03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 553 607 657 829 890 1 061 1 030 1 593 1 140
B05-B09 Utvinning av mineral 101 87 106 131 160 145 170 317 409
C10-C33 Tillverkningsindustri 2 407 2 177 2 302 2 143 2 179 1 999 1 865 1 915 2 093
D35-E39 Försörjning av el, gas, värme, kyla och vatten samt avloppsrening, avfallshantering och sanering 917 1 263 1 633 1 151 980 947 712 891 889
F41-F43 Byggverksamhet 2 432 2 456 2 668 2 531 2 684 2 582 2 540 2 649 2 762
G45-U99 Tjänsteproducenter 8 859 8 589 9 269 8 725 8 810 8 214 8 239 8 269 8 270
G45-G47 Parti- och detaljhandel 1 906 1 888 1 951 1 901 1 901 1 782 1 740 1 779 1 805
H49-H53 Transport och magasinering 5 283 4 959 5 460 4 996 4 991 4 610 4 662 4 632 4 576
I55-I56 Hotell- och restaurangverksamhet 81 85 88 86 94 92 94 98 100
J58-J63 Informations- och kommunikationsverksamhet 198 188 171 167 164 156 147 141 140
K64-K66 Finans- och försäkringsverksamhet 66 71 89 81 95 86 85 92 97
L68 Fastighetsverksamhet 272 290 306 273 289 266 279 259 262
M69-N82 Övriga stödtjänster inom privata näringslivet 852 893 970 983 1 021 975 976 1 012 1 026
O84-Q88 Offentlig förvaltning och försvar; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster 87 93 99 100 107 104 107 109 111
R90-U99 Kultur, nöje och fritid; Annan serviceverksamhet; Förvärvsarbete i huhåll 114 122 135 138 148 143 149 147 153
  Offentliga myndigheter 453 478 493 443 431 416 363 438 417
  Huhållens ideella organisationer 81 82 86 79 76 74 78 72 71
  Hushållens konsumtion 9 966 10 340 10 117 9 337 9 032 8 616 8 325 8 456 8 087

Kommentarer

Skatter som belastar energiprodukter dvs. svavelskatt, energiskatt på bränslen, elskatt (häri ingår avgift/skatt för nedrustning & förvaring samt energiskatten på el), och koldioxidskatt kan fördelas på branscher. För att det ska vara möjligt hänförs dessa skatter till användningen av olika energiprodukter. I beräkningarna förekommer mindre avrundningsfel, dessa branschfördelade skatter kan därför skilja sig något mot det som redovisas i tabellen där alla miljöskatter är sammanställda (som istället enbart är baserat på skatteinbetalningar).

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder;

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-10

Har du frågor om statistiken?