Till innehåll på sidan

Svavelskatt per bransch 2008–2016

Löpande priser, miljoner kronor

SNI2007Bransch200820092010201120122013201420152016
 Totalt 61 40 49 31 30 13 11 11 10
A01-F43 Varuproducenter 61 40 49 31 30 13 11 11 10
A01-A03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B05-B09 Utvinning av mineral 5 3 5 2 2 1 1 1 1
C10-C33 Tillverkningsindustri 14 9 9 7 7 2 2 1 1
D35-E39 Försörjning av el, gas, värme, kyla och vatten samt avloppsrening, avfallshantering och sanering 42 28 35 22 21 10 8 9 8
F41-F43 Byggverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G45-U99 Tjänsteproducenter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G45-G47 Parti- och detaljhandel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H49-H53 Transport och magasinering 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I55-I56 Hotell- och restaurangverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J58-J63 Informations- och kommunikationsverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K64-K66 Finans- och försäkringsverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L68 Fastighetsverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M69-N82 Övriga stödtjänster inom privata näringslivet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O84-Q88 Offentlig förvaltning och försvar; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R90-U99 Kultur, nöje och fritid; Annan serviceverksamhet; Förvärvsarbete i huhåll 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Offentliga myndigheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Huhållens ideella organisationer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hushållens konsumtion 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kommentarer

Skatter som belastar energiprodukter dvs. svavelskatt, energiskatt på bränslen, elskatt (häri ingår avgift/skatt för nedrustning & förvaring samt energiskatten på el), och koldioxidskatt kan fördelas på branscher. För att det ska vara möjligt hänförs dessa skatter till användningen av olika energiprodukter. I beräkningarna förekommer mindre avrundningsfel, dessa branschfördelade skatter kan därför skilja sig något mot det som redovisas i tabellen där alla miljöskatter är sammanställda (som istället enbart är baserat på skatteinbetalningar).

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder;

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-10

Har du frågor om statistiken?