Till innehåll på sidan

Totala miljöskatter, samt miljöskatter som procent av BNP och av totala skatter 1993-2021

Totala miljöskatter, samt miljöskatter som procent av BNP och av totala skatter 1993-2020

* BNP och totala skatter är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder:

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-16

Har du frågor om statistiken?