Till innehåll på sidan

Miljöekonomiska profiler per bransch 2018

*Förädlingsvärde anges i löpande priser och uppgifterna för 2018 är preliminära (summering av fyra kvartal)

Korrigerat 2020-03-26.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-26

Har du frågor om statistiken?