Till innehåll på sidan

Utsläpp av växthusgaser 2008–2020 (korrigerad 2022-04-20)

Tusen ton koldioxidekvivalenter

diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-20

Har du frågor om statistiken?