Till innehåll på sidan

Utsläpp av växthusgaser 2008–2018

Tusen ton koldioxidekvivalenter

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-26

Har du frågor om statistiken?