Till innehåll på sidan

Regionala utsläppsintensiteter: Utsläpp av växthusgaser per bruttoregionprodukt

Ton koldioxidekvivalenter per miljoner kronor

Utsläppsintensitet: Utsläpp av växthusgaser per BRP, per län

* 2020 BRP är preliminär

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-24

Har du frågor om statistiken?