Till innehåll på sidan

Sötvatten – miljötillstånd miljögifter

Sveriges officiella statistik

Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar data om miljögifter i sötvatten i Sverige varje år. Denna statistik består av arsenik i grundvatten, bly i grundvatten , kadmium i grundvatten och zink i grundvatten och publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Hitta på sidan

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0406